Kommentar

Har tiden løpt fra «heller død enn rød»?

Unge Høyre brukte dette slagordet foran valget i 2005, men efter terroraksjonen 22.07 har organisasjonen bestemt seg for å skrinlegge slagordet – for godt. Men hva var opprinnelig betydningen av «heller død enn rød»?

Ifølge Wikipedia ble slagordet brukt av Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels mot slutten av 2.verdenskrig – og ble så brukt i den politiske debatten i USA på 1950-tallet.

Men hvorfor?

Der synes jeg Wiki-artikkelen er dårlig.

Den som leser litt om avslutningen av 2.verdenskrig og det første tiåret efter, skjønner raskt at i de frie landene i Vest-Europa var bekymringen for sovjetisk ekspansjon (og invasjon) reell. Ingen av landene Sovjetunionen befridde fra nazi-okkupasjonen fikk demokratisk styresett efter 1945. Protest mot kommunistisk diktatur ble brutalt slått ned både i Polen, Øst-Tyskland (DDR), Tsjekkoslovakia og Ungarn i løpet av det første tiåret. Kommunistene øvet betydelig innflydelse i Frankrike, Italia og Hellas. China ble kommunistisk i 1949, og allerede året efter ble Syd-Korea angrepet av kommunistiske styrker.

«Heller død enn rød» kan oppfattes som et vulgært slagord, men var en presis oppsummering av folks vilje til å sloss – til døden – mot kommunistisk maktovertagelse. Slik man hadde sloss mot nazistene under 2.verdenskrig.

Betydelige ressurser ble lagt ned i å avsløre kommunistene. Aps legendariske partisekretær (1945 – 69) Haakon Lie skrev bl.a boken Kaderpartiet, om hvordan NKP var en femtekolonne som ville stille seg til disposisjon for Sovjet ved kommunistisk invasjon. Min samfunnsfaglærer (og Ap-medlem) gjentok samme forklaring i 1985 (om hvorfor NKP fortsatt eksisterte).

Sovjetunionen er borte. Øst-Europa har fått sin frihet tilbake (unntatt Hvite-Russland). China er for langt unna til å invadere oss, men bruker kanskje andre metoder i en mer langsiktig strategi. Kommunistiske partier har minimal oppslutning i Norge.

Så tiden har kanskje løpt fra slagord som «heller død enn rød»?

Jeg anser det likevel som historieløst å ikke vite bakgrunnen for slagordet – og ikke å sette seg inn i hva slagordet faktisk betød. Ville et like kort og fyndig slagord som oppsummerte nordmenns kamp mot naziokkupasjonen bli like brennemerket idag som «heller død enn rød»?

Neppe.

Mest lest

Arrangementer