Kommentar

Har tiden løpt fra «heller død enn rød»?

Unge Høyre brukte dette slagordet foran valget i 2005, men efter terroraksjonen 22.07 har organisasjonen bestemt seg for å skrinlegge slagordet – for godt. Men hva var opprinnelig betydningen av «heller død enn rød»?

Ifølge Wikipedia ble slagordet brukt av Hitlers propagandaminister Joseph Goebbels mot slutten av 2.verdenskrig – og ble så brukt i den politiske debatten i USA på 1950-tallet.

Men hvorfor?

Der synes jeg Wiki-artikkelen er dårlig.

Den som leser litt om avslutningen av 2.verdenskrig og det første tiåret efter, skjønner raskt at i de frie landene i Vest-Europa var bekymringen for sovjetisk ekspansjon (og invasjon) reell. Ingen av landene Sovjetunionen befridde fra nazi-okkupasjonen fikk demokratisk styresett efter 1945. Protest mot kommunistisk diktatur ble brutalt slått ned både i Polen, Øst-Tyskland (DDR), Tsjekkoslovakia og Ungarn i løpet av det første tiåret. Kommunistene øvet betydelig innflydelse i Frankrike, Italia og Hellas. China ble kommunistisk i 1949, og allerede året efter ble Syd-Korea angrepet av kommunistiske styrker.

«Heller død enn rød» kan oppfattes som et vulgært slagord, men var en presis oppsummering av folks vilje til å sloss – til døden – mot kommunistisk maktovertagelse. Slik man hadde sloss mot nazistene under 2.verdenskrig.

Betydelige ressurser ble lagt ned i å avsløre kommunistene. Aps legendariske partisekretær (1945 – 69) Haakon Lie skrev bl.a boken Kaderpartiet, om hvordan NKP var en femtekolonne som ville stille seg til disposisjon for Sovjet ved kommunistisk invasjon. Min samfunnsfaglærer (og Ap-medlem) gjentok samme forklaring i 1985 (om hvorfor NKP fortsatt eksisterte).

Sovjetunionen er borte. Øst-Europa har fått sin frihet tilbake (unntatt Hvite-Russland). China er for langt unna til å invadere oss, men bruker kanskje andre metoder i en mer langsiktig strategi. Kommunistiske partier har minimal oppslutning i Norge.

Så tiden har kanskje løpt fra slagord som «heller død enn rød»?

Jeg anser det likevel som historieløst å ikke vite bakgrunnen for slagordet – og ikke å sette seg inn i hva slagordet faktisk betød. Ville et like kort og fyndig slagord som oppsummerte nordmenns kamp mot naziokkupasjonen bli like brennemerket idag som «heller død enn rød»?

Neppe.

6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
Jan
10 years ago

Vet ikke helt hvor du vil.Slagordet har en broket bakgrunn og kan godt ha hatt sin berettigelse slik du beskriver det. Og kan godt være brukbart igjen dersom faren for å bli overrent av totalitære kommunister skulle oppstå på ny. Men som et slagord rettet mot AP og SV slik Unge Høire brukte det var det i beste fall vulgært. Etter at nå over 70 mennesker er døde nettopp fordi de var røde er det selvfølgelig helt ubrukelig i den vanlige politiske debatten.

Gullstandard
10 years ago

Sånn i parantes bemerket, så er mine bekjente i Hviterussland veldig lite glade i vestlige oppfatninger om at de lever i et tyranni.
De hevder at de aldri har hatt det så bra, og at lov og orden hersker. Jeg har ikke brukt noe spesiell energi på å undersøke saken, men det er hva de sier.

Gullstandard
10 years ago

Som jeg sa, jeg refererte bare noen vanlige borgeres mening.
Jeg mener ikke at regimet oppfyller standarden, men det er alltid et tankekors når landets borgere ikke har den samme oppfatningen som oss på utsiden.

Fra arkivet