Ukategorisert

Alexandra Bech Gjørv skal lede 22. juli-kommisjonen

Regjeringen har oppnevnt 22. juli-kommisjonen. Kommisjonen består av spennende og kompetente personer.

Leder: Alexandra Bech Gjørv, jurist i advokatfirmaet Hjort.
Øvrige medlemmer i kommisjonen er:
– Tidligere politimester i Hordaland, Ragnar Line Auglend, Bergen
– Forhenværende politidirektør i København, Hanne Bech Hansen, Hillerup, Danmark
– Forsker Laila Bokhari, Oslo
– Tidligere konsernsjef i NSB Einar Enger, Rakkestad
– Generalløytnant Torgeir Hagen, tidligere sjef for Forsvarets etterretningstjeneste, Hamar
– Professor Guri Hjeltnes, Oslo.
– Visepresident i Røde Kors, Linda Motrøen Paulsen, Stavanger
– Fylkeslege Karin Straume, Vadsø
I tillegg til disse ni personene vil kommisjonen bli supplert med ytterligere ett mannlig medlem. Dette vil være en person med politi/ beredskapsfaglig kompetanse fra ett av våre nærmeste naboland.

Kommisjonen er viktig for å forbedre beredskapen. Det er helt naturlig at 22. juli 2011 blir evaluert på en grundig måte.

Regjeringen.no er det mer informasjon om kommisjonens arbeid.

Mest lest

Arrangementer