Ukategorisert

Vi er de høyreekstreme!

Mange snakker og skriver om de høyreekstreme i mediene, men det er ikke oss de sikter til.

Mange liberalister mener den politiske akselen, slik den blir fremstilt i mediene, er fullstendig ulogisk. Personer og miljø som er for en stor og sterk stat blir kalt for høyreekstreme, mens det egentlig bør være liberalister og libertarianere som okkuperer høyredelen av den politiske akselen.

Om vi er spesielt ekstreme vil det være millioner av meninger om. I Liberalerens redaksjon er ikke holdningen at vi er ekstreme. Vi prøver bare konsekvent å forsvare eiendomsrettigheter. Derfor er vi imot skatter og for å legalisere narkotika. Derfor forsvarer vi en liberal innvandringspolitikk.

Den politiske akselen bør beskrive hvor mye kontroll og statlig styrting et parti/miljø vil ha med individet. Lengst til venstre, mest kontroll. Lengst til høyre, mest individuell frihet. Frihetsforkjemperne er de såkalte høyreekstreme!

Tags:

Mest lest

Arrangementer