Ukategorisert

NEI! Dødsstraff skal vi ikke akseptere!

Pål Morten Borgli, FrPs ordførerkandidat i Sandnes, ville akseptert dersom Anders Behring Breivik fikk dødsstraff for de grufulle handlingene 22. juli i år.

Alle menneskene er likeverdige, helt uavhengig av kjønn, fødested, religion, seksuell legning og status. Det er retten til liv som gjør menneskene likeverdige. De som aksepterer dødsstraff godtar at andre mennesker får fullmakt til å berøve et liv. Å godkjenne dette er det samme som å innrømme at et menneske er mer verdt enn et annet menneske. Å innrømme dette kan få store konsekvenser for mange flere enn Anders Behring Breivik. Dødsstrafftanken er skremmende!

Per Aage Pleym Christensen har skrevet mer og mye lengre om dødsstraff.

Det er i Rogalands Avis at FrP-politikeren tenker høyt om 22. juli og dødsstraff.

At personer i Fremskrittspartiet unnlater å ta avstand fra dødsstraff, er dessverre gammelt nytt.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
root
root
10 years ago

ABB kan ikke få dødsstraff uten å går imot grunnloven; derfor kan jeg ikke akseptere at han får det. Men han fortjener dødsstraff. Alle mennesker, for meg, er /ikke/ likeverdige: Jeg vil heller at hundre tilfeldige personer skal dø enn at min egen mor eller kjæreste skal dø. Jeg tror ikke de fleste kan si noe annet enn det samme. Men de bør være likeverdige i statens øyne, der er vi enige. Ens «liv» er ikke bare å puste og å ha en puls, men også din frihet, dine tanker, din eiendom, og din fremtid. (Din eiendom er din fortid… Read more »

root
root
10 years ago

Intet svar? Nei, ok, da antar jeg at det jeg sa var riktig.

root
root
10 years ago

Jeg mente ikke å antyde at dere var enige i at det var riktig hvis dere ikke argumenterte mot det, selv om en kanskje skulle tro det, men at jeg, i mangel på motargumenter, fortsatt vil anta at min mening er korrekt.

Så dere har altså ingen argumenter for hvorfor dødsstraff er noe annerledes i sitt vesen enn vanlig straff, eller muligens hvorfor ikke vanlig straff er å innrømme at noen er mer verdt enn andre?

Pleym
Pleym
10 years ago

root, hvis du leser artikkelen jeg har skrevet, som det er lenket til i artikkelen over, ser du hvorfor flere av Liberalerens skribenter (jeg er ganske sikker på alle) er motstandere av dødsstraff. Hvert enkelt menneske er født med retten til liv, til personlig frihet, og til å finne sin egen vei til individuell lykke. Ved at en sammenslutning av mennesker tiltar seg retten til å frata et annet menneske dets liv, er ikke retten til liv en lik rett for alle. Flertallet kan kke ha rett til å ta fra deg det ene som gjør oss alle likeverdige; retten… Read more »

Ove
Ove
10 years ago

Jeg synes dette blir en skikkelig «Mor Nille»-argumentasjon. Siden alle visstnok er født med rett til liv, frihet og rett til å strebe etter lykke, medfører det at man ikke kan ta fra noen disse rettighetene? Men fengsel er jo også en «krenkelse» av retten til frihet. Skal vi avskaffe det også, da?

Pleym
Pleym
10 years ago

Fengsel er en berøvelse av frihet fordi man har krenket andres rettigheter.

root
root
10 years ago

Det står ikke noe særlig mer i Pleyms artikkel enn det jeg allerede har argumentert mot. Alle har en medfødt rett til liv. Dette er den ene fundamentale rettigheten som er utspringet til alle andre rettigheter, og den viktigste. Eiendomsretten kommer fra at mennesker må ha eiendom for å leve. I det vanlige eksemplet med å bryte seg inn i en hytte i en snøstorm må eiendomsretten vike for retten til liv. Alle er født med like rettigheter og alle bør være like i statens øyne, og bevarer disse rettighetene og den likheten så lenge de ikke krenker andres rettigheter.… Read more »

ukjent
ukjent
10 years ago

ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Fra arkivet