Ukategorisert

Nei til Ungdoms-OL

Skattebetalerne bør ikke betale regningen for ungdomsfesten i 2016.

Kulturministeren har mottatt rapporten som kvalitetssikrer søknaden fra Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) om statsgaranti for ungdoms-OL på Lillehammer i 2016.

Både fra NIF og kvalitetssikringsrapporten viser betydelige skattefinansierte bidrag for å få arrangementet til Lillehammer og Norge. Det betyr at mange andre enn de som nyter godt av arrangementet, må betale for festen og det er uakseptabelt.

Rapporten vil danne grunnlag for regjeringens beslutning om en eventuell statsgaranti og tilskudd til Ungdoms-OL 2016. Dersom regjeringen beslutter å gå inn for Ungdoms-OL, vil det bli lagt fram en innstilling når Stortinget samles i oktober, uttalte kulturminister Anniken Huitfeldt da hun tidligere denne uken mottok rapporten.

Ettersom det er tradisjoner for at norske politikere liker å ta på seg vertskapsrollen, er det mye som tyder på at regjeringen vil gå inn for ungdoms-OL i 2016. Det er vanskelig å redusere statens størrelse og engasjement dersom politikerne ikke klarer å sette klare grenser for politikk.

Tags:

,
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jon Teigland
Jon Teigland
10 years ago

Uvesentlige virkninger av et ungdoms-OL. Kvalitetssikringsrapporten er interesant, men konkluderer med at siden IOC krever at staten garanterer for ALLE utgifter for et ungdoms-OL. Dette mest sannsynlig vil kreve over 400 millioner i statsgaranti. Rent samfunnsøkonomisk vil OL representere et nettotap på over 100 millioner. Andre ikke-økonomiske effekter er også vurdert og konklusjonen er at det ikke kan forventes næringsvirkninger eller andre vesentlige virkinger. Men det kan gi muligheter for et løft for innlandsregionen ved utvikling av et kompetansesenter for vinteridrett. Rapporten regner imidlertid med at OL-budsjettet kun vil ha 6 millioner til å utvikle et slik senter, så virkningene… Read more »

Fra arkivet