Ukategorisert

Ufyselige FMI

Fremskrittspartiet har bedt Folkebevegelsen Mot Innvandring om å fjerne FrP fra organisasjonens mailingsliste, men den innvandrerfiendtlige organisasjonen nekter å imøtekomme forespørselen.

Liberaleren har i dag sett brev fra Fremskrittspartiets stortingsgruppe, sendt til Folkebevegelsen Mot Innvandring. Vi har også sett svaret som FMI har sendt FrPs stortingsgruppe.

FrP har gjentatte ganger bedt om å bli fjernet fra mailingslisten. I brevet som Liberalerens redaksjon har lest, skriver Kristian Norheim at FrP er helt uinteressert å motta noe som helst fra FMI og han legger til at alt som blir sendt havner i søpla. Norheim skriver videre at Fremskrittspartiet ikke deler FMIs syn og analyser på samfunnet. Derfor er FrP-politikerne totalt uinteressert å lese FMIs valgprogram.

Folkebevegelsen Mot Innvandring mener organisasjonen har en rett til å formidle det politiske budskapet til alle og enhver, og viser til FNs Verdenserklæring artikkel 19:
«Enhver har rett menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding, og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser».

Ulovlig?
Fremskrittspartiet bør muligens anmelde Folkebevegelsen Mot Innvandring eller be om juridisk bistand. E-postene fra Folkebevegelsen Mot Innvandring kan være ulovlige dersom forsendelsene går under kategorien spam.

Det er forbudt å sende markedsføring via e-post, SMS/MMS, telefaks og lignende til fysiske personer, uten at det på forhånd er innhentet samtykke fra mottaker. Spørsmålet er om Fremskrittspartiet kan betegnes som fysiske personer, eller om partiet har hatt et kundeforhold til FMI? Det siste er lett å svare på; nei!

Ettersom e-postene fra FMI likevel går rett i søpla, er det ikke sikkert FrP ønsker å bruke ressurser på saken. Å gå videre kan bety forbruk av egne penger og forbruk av penger over skattefinansierte budsjett.

Det hadde likevel vært flott med en avklaring om FMI bryter loven. Forhåpentligvis gjør de det. Å sende e-poster til mottakere som ikke ønsker post, er å krenke den private eiendomsretten. Det er eieren av e-postadressen som bør bestemme hvem som skal ha rett til å bruke adressen.

Når det å være høflig ikke hjelper, er det på tide med sterkere lut. Da er det godt å ha et forhold til eiendomsrettigheter.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Arild Knutsen
10 years ago

Noen spesiell grunn til at frP ikke lenger ønsker mails fra FMI, nå?

Kristian Norheim
10 years ago

Ja, vi har aldri ønsket å motta noen mailer eller annet fra dem. Dette er en sak som har pågått i årevis, så det er altså ikke noe som nylig har skjedd. De har satt oss på din distribusjonsliste mot vår vilje og vi synes det er søppel som sendes ut og har flere ganger anmodet om at de fjerner vår adresse fra deres lister.

Kristian Norheim
10 years ago

Skulle stå sin liste, ikke din liste.

Pål
Pål
10 years ago

Kristian: Sjekk hvem som hoster webhotellet/mailinglista dere og send mail til dem. De aller fleste leverandører slår hardt ned på slikt.

Pål
Pål
10 years ago

Som er Tafjord på http://www.mimer.no. Send mail om at dere plages av eierne av FMI.as.

Herman
Herman
10 years ago

FMI består av gamle patrioter som kun ønsker det beste for Norge og det norske folk.

Det er ufyselig av deg å henge dem ut kun fordi de er glade i Norge og stolte av norsk historie.

Frp beviser forresten nok en gang at de bare er ett av landssvikerpartiene.

Herman
Herman
10 years ago

Denne Kristian Norheim er en patetisk klovn som driver et politisk spill og tror det vil lønne seg for Frp å ikke bli assosiert med FMI.

Du er en feit og dvask slask i likhet med artikkelforfatteren.

Tenk at gamle Norge skal slite med sånne ubrukelige sønner som dere!

Trond
10 years ago

Herman: FMI er så små at ordet sekt knapt nok er dekkende. At du fremstiller folk som feite og dvaske demonsterer at verken du eller fmi fortjener å bli tatt seriøst.

Bjørnar Røyset
10 years ago

Norheims ytringer er høyst sansynlig sine egne personlige når han vil ha seg frabedt e-post fra FMI. Vi har en rekke ganger fått høflige og saklige svar tilbake fra Frps sekreterer.

Mh
Bjørnar Røyset
Formann i FMI

Fra arkivet