Ukategorisert

Stemmeplikt?

Det er ikke en plikt å avgi stemme ved valg og slik bør det forbli.

Flertallet i regjeringens integreringsutvalg mener tanken om stemmeplikt er interessant og utvalgets flertall ønsker at spørsmålet utredes.

Valgkamp betyr i tillegg til kamp om stemmer, også refleksjoner om demokratiet. Det organet som går lengst i nye tanker er regjeringens integreringsutvalg, som signaliserer stemmeplikt i Norge. Spørsmålet må behandles, samt få tilslutning på Stortinget før valgtvang blir en realitet i Norge.

I kapitelet Demokrati og deltakelse: formelle og uformelle integreringsarenaer, på nettstedet til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, skriver utvalgets flertall følgende:
”Stemmeplikt reiser viktige prinsipielle, demokratiske spørsmål. Argumentet for stemmeplikt er at det ikke bare er en rett, men også en plikt, å delta i valg. I tillegg kan det sørge for at alle deler av befolkningen deltar i valg, slik at grupper som ellers kan bli svakt representert, gjør seg gjeldende. Dette kan igjen øke politisk legitimitet. Legitimitet er en grunnleggende forutsetning for demokratisk politisk styring. Det skal være mulig å stemme blankt og ordningen inneholder vanligvis milde sanksjoner. Motargumentet er at det ligger en klar motsetning i å gjøre et fritt valg obligatorisk og det å kreve at enkelte individer bruker sine rettigheter. Utvalgets flertall mener at stemmeplikt ved valg er en interessant ordning, særlig i en kontekst med økende mangfold og at det derfor bør utredes videre”.

Les hele utredningen som ble lagt frem i juni i år.

Motbydelig tanke
Valgtvang er en motbydelig tanke. Stemmerett bør være en rett til å avstå fra å avgi stemme.

Borgere som ønsker et helt nytt system, gjerne basert på det Liberaleren skriver om, vil ved tvang bli tvunget til å stemme på politikere som fronter en politisk kurs som en ikke støtter. Tvang til å stemme mot egen overbevisning, vil skape mer hat mot politikerne. Debatten om stemmeplikt bør gravlegges!

Om borgerne sitter hjemme eller stemmer blankt, er det faktisk å foretrekke at de sitter hjemme dersom det er eget ønske.

Tags:

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Typisk Arbeiderpartiet. Alle skal med, ingen slipper unna. Arbeiderpartiet er skikkelig 1984, de ønsker å trenge inn i alle deler av samfunnet og detaljstyre det. Jeg tror dette er noe av grunnen til at mange misliker partiet så sterkt.

Anonym
Anonym
10 years ago

Jeg er i hvert fall veldig redd for at nettopp det motsatte av det Jens har sagt om demokrati nå er på trappene. Heksejakt. Restriksjoner på ytringer. Forbud mot anonymitet. Sterkt øket overvåkning. Stengning av nettforum og avstraffelse av de som driver det. ++ … håper ikke det blir sånn! Fra Stoltenbergs tale: «Det andre er å ha sansene åpne for alle tegn til ekstremisme. Vi skal lære av de unge. Vi skal møte hat med argumenter. Vi skal invitere hjem de som har gått seg vill. De som vil ty til vold skal vi bekjempe. Med alle demokratiets våpen… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

«Vi skal invitere hjem de som har gått seg vill.» er typisk AP-retorikk. Man skal bare få lov å mene det AP mener, ellers har man gått seg vill. Kvalmende. Håper ikke Norge blir som på 80-tallet igjen, med den vemmelige politiske korrektheten som trenger seg på over alt og fordømmer de som mener noe annet… At et flertall i et utvalg mener stemmeplikt er interessant er skremmende. Veldig 1984 å tvinge borgerne til å stemme. Å stemme blankt eller la være å stemme er et uttrykk for mistillit til statsformen eller partiene som bør være synlig til enhver tid.… Read more »

Pingla
Pingla
10 years ago

Stemmeplikt undergraver demokratiet.
Alle borgere har stemmerett og _kan_ derfor stemme om de ønsker det. Et av de største problemene er at de fleste interesserer seg ikke for politikk.
Når/hvis de stemmer ser de til det partiet som lover å gi dem mest. Ideologi og de større linjer er de ikke interessert i.

Det er bedre å unnlate stemme om en ikke har satt seg inn i saken.
Stemmeplikt vil mest sannsynlig føre til at de politiske partiene vil tenke enda mer kortsiktig enn i dag.

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Stemmeplikt, qui bono?

Baltzersen
10 years ago

Jeg vil faktisk foretrekke å stemme blankt fremfor å la være å møte. Den påvirker utfallet like lite som en uteblitt stemme, men det blir ført statistikk over blanke stemmer, og en blank stemme er mer aktiv enn en uteblitt stemme.

Selvfølgelig ikke dermed sagt at jeg vil tvinge hjemmesitterne til å møte opp.

Fra arkivet