Ukategorisert

NRK-valgomaten provoserer SV’er

NRKs valgomat blir flittig brukt om dagen, men ikke alle er like fornøyde. Kim André Åsheim har skrevet et innlegg der han protesterer på resultatet han fikk.

I innlegget skriver Åsheim: «Resultatet var overraskende. Og feil.

Siden jeg har vært aktiv i SV en årrekke gikk jeg ut fra at jeg ville ende opp med å få SV som resultat etter å ha gått gjennom alle spørsmålene. Det skjedde ikke. I stedet fikk jeg Arbeiderpartiet på førsteplass og Miljøpartiet de grønne på andre. Sosialistisk Venstreparti kom først på tredjeplass.

Dette kunne selvsagt vært et utslag av at jeg har noen avvikende meninger om lokalpolitikk, men på Facebook og Twitter ser jeg at det er veldig mange i mitt parti som har opplevd liknende ting. Med andre ord: NRKs valgomat fungerer ikke.»

«Resultatet var feil». Tenk det, Hedda.

Når man får Ap, MDG og SV i den rekkefølgen kan det jo ha noe med at man er i feil parti? Eller at disse tre partiene har nokså like løsninger og virkemidler i Oslo-politikken? Eller, som Åsheim selv er inne på, at han har noen avvikende meninger. Men han er ikke alene om denne opplevelsen av valgomaten.

For noen år siden hadde Aftenposten en valgomat der brukeren skulle ta stilling til enigheten i utsagn fra partiprogrammene. «Spørsmålene» var altså programfestet politikk. Mange, mange fikk seg en overraskelse eller fem. For de kom ikke ut med partiet de trodde de var mest enige med, på topp. Slik som Åsheim i NRKs 2011-valgomat.

At man får ut overraskende resultater kan jo også ha noe med at man tror man er representativ for partiet man er medlem av eller stemmer på (eller stiller til valg for), og så viser det seg ikke å være tilfelle.

Det kan også ha noe med «vektingen» å gjøre. Tenk deg at du er mest enig med FrP i kulturpolitikken, og vekter dette som «svært viktig». FrP selv, vet at de ikke har stor støtte blant andre partier (eller velgere), og prioriterer derfor gjennomslag for eller markedsføring av sine kulturstandpunkter lavt. Altså motsatt av deg. Dette må de som lager valgomaten ta hensyn til. Hvordan tror du da at din «svært viktig»-vekting teller inn når det gjelder ditt utslag på valgomaten, sammenlignet med at du ikke er enig i partiets politikk på konkurranseutsetting eller innvandring?

NRK har innrømmet innkjøringsproblemer med valgomaten (ifølge Åsheim), og skulle korrigere dette.

For det verste er jo at mange av dem som tar testen svarer at de vil følge testens anbefaling. For å ta Åsheims eksempel: Han har svart at han regner med å stemme SV men får ut Ap som anbefaling. Bør han følge den?

Nei, ikke hvis dette er viktig for ham. Som SV-kandidat bør det jo være viktig. Jeg har tatt mange valgomattester for Liberaleren opp gjennom årene. Det veksler mellom partiene Høyre, FrP og Venstre. FrP har havnet lenger ned på listene jo lenger efter splittelsen i 1994 det har gått. Fordi FrP har forandret seg politisk. Samtidig får jeg Høyre høyere opp enn Venstre (som jeg er medlem av). Dette er ikke så rart. Jeg er liberalist. Høyres løsninger treffer best i mange tilfeller (fordi FrP er blitt mindre liberalistisk og Høyre mer). Samtidig er jeg verdiliberal, noe Høyre delvis er, men ikke FrP. Derfor synker FrP når jeg tar testene. Men det er disse tre partiene jeg er mest enig med.

Jeg har mine grunner for å holde fast ved Venstre, fremfor å velge Høyre eller FrP. Dette begrunner jeg også når jeg tar valgomattestene.

En vanlig velger, som veksler mellom partiene, vil kanskje ikke ta de hensynene jeg velger å ta, og som Åsheim som kandidat for SV bør ta.

Kanskje skal Åsheim ta inn over seg følgende: Enten er han mer enig med Ap enn sitt parti SV i politikken i Oslo, eller så er partiene så like at det kan være små variasjoner i svarene på valgomaten som gir utslag for Ap fremfor SV for hans del.

Les innlegget hans her.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer