Ukategorisert

Nittedal Venstre: Eiendomsskatt kun ved investeringer

I natt stilte Liberaleren spørsmålet om Nittedal Venstre er uten standpunkt til eiendomsskatt, et brennbart spørsmål de to siste valgene. Men nå har vi blitt gjort oppmerksomme på svaret.

I Nittedal Venstres valgprogram på side 5, under punkt 8: Boligpolitikk med mulighet for alle står følgende i kulepunkt nr. 12:

“….• ikke innføre eiendomsskatt for å dekke kommunens løpende driftskostnader. Dersom eiendomsskatt innføres, skal inntektene øremerkes investeringsformål, og gjelde for en tidsbegrenset periode…..”

Dette er ikke egnet til å berolige. Nittedal Venstre avviser ikke eiendomsskatt. Den skal bare gjelde for investeringsformål.

Nittedal Venstre vil ha slutt på statlig øremerking og overstyring, og vil at innbyggerne skal bestemme skattenivået gjennom folkeavstemning. Dermed bestemmer innbyggerne også kommunens aktivitetsnivå.

I programmet under «levende lokaldemokrati» står følgende: «• at kommunen skal være med på å bestemme sitt eget skattenivå. Rådgivende folkeavstemninger bør brukes i forbindelse med slike skattevedtak.»

For velgere i Nittedal som er i tvil, og lar eiendomsskatt avgjøre deres partivalg, kan det hende de velger bort Venstre til fordel for Høyre og FrP. Til trøst for Inge Solli og Nittedal Venstre viser undersøkelser at kun 6% av velgerne mener dette er et meget viktig spørsmål.

At standpunktet om eiendomsskatt var såpass bortgjemt illustrerer et problem med programmet: Det er ikke innholdsfortegnelse, og ikke stikkordsregister. Det er altså vanskelig å finne frem.
Spørsmålet vi stilte i ovennevnte artikkel er fortsatt ubesvart. Hva vil Venstre gjøre hvis de havner på vippen mellom røde og blå? Sikre blått flertall og dermed holde eiendomsskatten unna, eller stille som betingelse for å støtte rødgrønne at eiendomsskatt ikke innføres?

Mest lest

Arrangementer