Ukategorisert

Hans Jæger, Agnar Mykle – og Odd Nerdrum?

De aller fleste som har skrevet om skattesaken mot maleren Odd Nerdrum har gjort narr av hans selvbilde, og den dårlige forsvarsstrategien. Selv genier må betale skatt. Nå kommer det frem opplysninger som det var lite fokus på under saken.

Det begynte med et par innlegg i Dagens Næringsliv. Odd Nerdrum selv, skattesnyteren, mente at hans ekskone hadde angitt ham til skattemyndighetene. Som kjent oppfordrer skattemyndighetene oss borgere til å melde fra hvis mener noe er mistenkelig. Ren angivervirksomhet – og innblanding i andre folks privatliv, altså. Samtidig skrev Nerdrums ekskone at hun ikke hadde angitt ham, og at hun trodde på hans forklaring.

En forklaring jeg personlig, til tross for at jeg har fulgt med på saken, synes ikke har kommet særlig godt frem.

Og forklaringen er denne:

Nerdrum oppdaget plutselig at malingen på noen av bildene han har malt for mange år siden – og solgt – hadde begynt å «sige». Bildene stod altså i fare for å bli ødelagt – og verdien ville bli forringet.

Siden Nedrum solgte bildene hadde hans anerkjennelse og popularitet steget. Hans kunst hadde dermed også steget betydelig i verdi. Nerdrum risikerte søksmål fra bildenes kjøpere. Selv om han ikke var klar over malingens dårlige kvalitet.

Så hva ble Nedrums løsning? Han ville male bildene på nytt. Og kjøpe tilbake de ødelagte bildene. Han bygget derfor opp et hemmelig fond i en sveitsisk bank. Å male bildene på nytt betød at han ikke fikk malt nye kunstverk. Han måtte repetere gamle. Åpenbart et tapsprosjekt – men Nerdrum ville dermed redde kjøpernes investering, og sin egen prestisje.

Skattemyndighetene har også en prestisje å ivareta. Ingen skal kunne unndra seg beskatning. Ingen forklaringer er gode nok for skattemyndighetene, kan det se ut som. I dommen ble ovenstående strategi ansett som straffeskjerpende. Jeg husker godt den næringsdrivende som ble skjønnslignet, og sloss i 15 (!) år for å bevise at skattemyndighetene tok feil. I mellomtiden gikk han konkurs. Mistet sitt livsverk.

At Nerdrum har Tourettes syndrom. At han anser seg selv som et geni. At han mener norske myndigheter forfølger ham. Alt ble trukket frem og latterliggjort av kommentatorer og bloggere.

Odd Nedrum valgte en dyr og fatal strategi. Han ville redde sine kunders investering. Han mistet flere av sine produktive år på å repetere gamle kunstverk. Han risikerte å bli oppdaget og straffet. Og ble det.

Hva han oppnår er mer latterliggjøring. Mer avstand mellom seg selv et egalitetsdyrkende folk som fortsatt praktiserer Jantelovens 10 bud til fulle. Og å miste enda mer av sine produktive år hvis han må i fengsel.

Norge har en lite stolt tradisjon for å ødelegge kunstnere som står på siden av og i opposisjon til samfunnet; som Hans Jæger og Agnar Mykle. Ønsker vi at Odd Nerdrum skal komplettere treenigheten?

Er det ikke rom for skjønn? For å utvise forståelse?

Muligens ikke hos Skatteetaten. Men kanskje hos nordmenn flest?

19 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

I Frankrike hadde de trukket på skuldrene og vist forståelse overfor kunstneren. En kunstner har lov til å være annerledes. I lys av alle faktorer her er dommen vel streng, ja.

Tango
Tango
10 years ago

Dette blir for dumt. Nerdrum har åpenbart holdt penger unna beskatning. Man kan godt mene at straffenivået for dette er for strengt, men at man skal behandle en kunstner annerledes enn andre blir utrolig inkonsekvent. Det er jo de som mener at politikere heller ikke skal dømmes etter samme lov som andre fordi de har så betydningsfulle posisjonerer. Jeg er glad jeg ikke bor i et samfunn som er styrt etter slike prinsipper. Det finnes jo noen slike igjen i verden så jeg foreslår at Per Aage Pleym Christensen og likesinnede flytter dit. Så får vi håpe for deres skyld… Read more »

Terje
Terje
10 years ago

Bah .. blir kvalm av kunstnere og alle som mener «åndsmennesker» er hakket over alle andre. Kan ikke fordra alle pengene vi (via skatt og til subsidier) bruker på å støtte kunstnere og «åndsmennesker» som mener de har rett til å bedrive hobbyen sin og få penger til mat og bolig av staten fordi de ikke selv lager kunst som markedet mener er nok verdt til at de fortjener livets rett som kunstnere. Og så kommer det i ny og ne kunstnere som virkelig har livets rett, som er gode nok til å tjene til livets opphold og vel så… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

@Terje Har du aldri betalt en håndverker svart, eller fått noen hundrelapper i hånden for en liten jobb? Mange av de som nå rakker ned på Nerdrum har gjort nettopp det, og kanskje også unndratt mer i skatt enn småsummer. Har inntrykk av at dette er typisk Janteloven, fordi han har lykkes skal han fordømmes. Fordi han driver med kunst (en «usunn» interesse) og ikke sport, og i tillegg er så frekk at han motsetter seg det offisielle Norge sine definisjoner på god kunstutdannelse skal han fordømmes ekstra mye. Det må da være lov å ikke like Norge og norsk… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Typisk norsk å tenke «liker du oss ikke, kan du ha det så godt»… Eier ikke evne til selvransakelse. Den amerikanske ambassadøren sa det bra når han kalte oss selvgode moralister. Er så forbanna lei moralismen som gjennomsyrer alt i Norge.

Terje
Terje
10 years ago

Det er veldig mange lover jeg ikke er enig i. Men jeg forholder meg til dem i stor grad likevel. For eksempel betaler jeg over 200.000 kroner i skatt hvert eneste år. Hvorfor? For å betale veiene jeg kjører på, for å betale sykehjem til mormor, for å betale for helsetjenesten som til enhver tid er tilgjengelig for meg dersom jeg skulle komme i en ulykke. Ja, jeg innrømmer at jeg tidvis bryter noen lover. En gang betalte jeg en rørlegger svart. Det er eneste gangen jeg har betalt noen svart, og tror staten tapte ca. 500kr på det. Men… Read more »

Anonym
Anonym
10 years ago

Staten har store likhetstrekk med en kriminell organisasjon. Dessuten ekspanderer statlige bedrifter når de feiler, i stedet for å gå konkurs. Sosialismen er som en kreftsvulst. Jo mer penger man kan lure unna, jo bedre. Det er ikke noe problem med det.

Pleym
Pleym
10 years ago

Terje, Liberaleren er motstander av subsidier til kultur. Du får søke litt på kultur på Liberaleren, så finner du fort ut hva vi mener.

Poenget med denne artikkelen er å vise at saken handler om helt andre ting enn å unndra seg beskatning.

Det handler om å rette opp feil, minimere verditap for kunder, og gjøre en jobb på nytt. Spørsmålet er om ikke Nerdrum med sin handlemåte tapte inntekter, fremfor å snyte staten for skatt.

Terje
Terje
10 years ago

Pleym, Det du sier er Nerdrums forsvar, greit nok. Men det betyr ikke at det er fasiten. Du skriver som om du besitter denne fasiten, men jeg mener det er sannsynlig at du ikke egentlig gjør det. Og i den grad Nerdrum har gjort det, så har han likevel bevisst forbigått norske skatteregler, byttet ut det norske demokratisk valgte systemet mot et system han selv mener er moralsk sett bedre. Hva om vi alle skulle gjort det samme? Hvem ville betalt for felles goder? Jeg kjører jo tross alt bare Bærum-Oslo, hvorfor skal jeg betale for asfalt og bruer på… Read more »

James
10 years ago

Please free Odd. He should be allowed to paint… granted get the money he owes you, but then just let the man be.

http://www.postmodernrevelation.com

James

Hans Andreas Starheim
Hans Andreas Starheim
10 years ago

Nei, vet du hva, Pleym – saken handler om et lovbrudd, som pådømmes og ilegges straff på vanlig måte som seg hør og bør i en rettsstat. Jeg syns det er uforståelig at dette i det hele tatt kan være en debatt. Kunne loven vært annerledes? Sikkert, jeg er ikke skattejusekspert. Er straffenivået for økonomisk kriminalitet generelt og skatteunndragelser spesielt for høyt? Jo, bevares, jeg syns også at straffen Nerdrum har fått er altfor streng i forhold til min egen rettsoppfatning, og i forhold til andre typer kriminalitet. Men er Nerdrum urettferdig behandlet? Vel, jeg er som sagt – i… Read more »

Hans Andreas Starheim
Hans Andreas Starheim
10 years ago

Forøvrig har ikke jeg merket spesielt mye til denne påståtte latterliggjøringen av Odd Nerdrum verken i media eller blant de menneskene jeg til daglig har kontakt med direkte eller gjennom sosiale medier. Noe omtale må en offentlig – også negativt – må en hver så offentlig person forvente i en slik situasjon. Men svært mye av omtalen av Nerdrum i forbindelse med rettssaken har tvert i mot vært positiv og fokusert på de kunsteriske evnene og merittene til Nerdrum. Jeg har også selv den største respekt for Nerdrum som kunstner, og jeg deler din oppfatning av at det er synd… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Jeg sier ikke at sakene til Jæger, Mykle og Nerdrum er parallelle. Men hva vil to år i fengsel gjøre med hans kreative prosess?

Terje, jeg anser ikke at jeg har fasiten. Jeg påpeker momenter og et motiv som efter min mening kom dårlig frem. Hadde disse momentene blitt tillatt vekt kunne dommen gått motsatt vei.

Hans Andreas, jeg er helt enig med deg i at handlingene hans var tåpelige. Men at noen gjør noe dumt betyr ikke at de med vilje har planlagt å snyte staten.

Berit Ch. Nielsen
Berit Ch. Nielsen
10 years ago

Det handler også om profesjonalitet som kunstner, dvs å ha kunnskap om materialene du bruker. Eksperimenterer du med kjemien(malingen) på egen hånd, så er det ikke sikkert at du er genial mht løsning…..

Pleym
Pleym
10 years ago

Hvorfor malingen ble som den ble må Nedrum selv forklare.

Det jeg er opptatt av er om det finnes en mer plausibel forklaring på bankkontoen i Sveits enn at han ville snyte på skatten. Tror ikke skatteetaten er åpen for andre tolkninger enn deres egen, men det betyr ikke at vi andre trenger å ha tunnellsyn..

Pål
Pål
10 years ago

Jeg har ikke noen formening om Nerdrum som person eller kunstner, men har et enkelt svar til deg: Det er desverre ikke rom for skjønn og man kan og skal ikke forskjellsbehandle i slike saker. Det handler om svindel av felles goder enten man bevisst feilinforermerer Nav, oppgir feil adresse til Lånekassen eller unndrar penger fra skatt. Nerdrum er kunstner ja, men driver også firma med til dels store inntekter. En annen bedrift kan heller ikke tillate seg å unndra skatt selv om man ønsker å sikre seg eller trenger midlene for å rette opp i feil med produksjonen.

Pleym
Pleym
10 years ago

Ikke rom for skjønn? Så man kan ikke velge om man skal tro eller ikke tro på en forklaring?

Gullstandard
10 years ago

@Pål, joda, det kan man. Det finnes avsetninger for fremtidig sannsynligjort tap osv osv, men alt må gjøre ihht de 100000 Bud, dvs likningsloven.

Christer
Christer
10 years ago

Tenkt scenario: En byggmester bygger en del hus som han selger. Det viser seg etterhvert at materialene som er brukt er så dårlige at husene lider under det, og faller fra hverandre. Byggmesteren ønsker da å gjøre opp for seg, men i mellomtiden har jo generell prisøkning på boliger gjort at verdien på boligene nå er høyere enn for noen år siden når husene ble solgt. Byggmesteren setter da i gang med et prosjekt for å bygge husene på nytt, men for å få råd til dette må han unndra skattepliktig inntekt fra staten. Han setter disse pengene i en… Read more »

Fra arkivet