Ukategorisert

På kant med loven

Jarle Ørnebo, 1. kandidat for Fremskrittspartiet i Oppegård, ønsker obligatoriske urinprøver av 14-åringer. En slik linje vil trolig være på kant med loven!

Det er VG som skriver om forslaget. Noen politikere bryr seg lite om viktige prinsipper i kampen om velgere og Jarle Ørnebo er helt klart én av dem.

Ørnebo ønsker å ta urinprøver av 14-åringer, såfremt foreldrene sier ja. Han vil at elevene skal bli testet på skolen.

Straffeprosessloven § 157:
“Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte”.

Generell test av ungdommer i skolepliktig alder kan umulig bli regnet som skjellig grunn til mistanke for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Personer som blir avkrevd urinprøve, er mistenkt for en eller annen ulovlig handling. Å mistenke alle er et klart brudd med prinsippene i rettsstaten, prinsipper det bør være tverrpolitisk enighet om.

Jarle Ørnebo, du er en illiberal politiker!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Joar
Joar
10 years ago

Hadde vært bra med link til kilden..
Forøvrig et absurd forslag som fremstår like urealistisk som store deler av resten av politikken til FrP.

Henrik
Henrik
10 years ago

Dette har vært forsøkt i USA, og det har ikke hatt noen god virkning. Ikke har det ført til noen målbar reduksjon i bruk, det har snarere gjort narkotika mer interessant.

Det fører også til at ungdom heller velger farligere stoffer som ikke kan påvises like lenge i urinen som cannabis. I tillegg ødelegger det tillitsforholdet mellom voksne og barn, og antakelig kan det støte enkelte ut av samfunnet og gi det dyttet som skal til for at noen kommer i en kriminell løpebane fra ung alder.

Er FrP en slags magnet for negativitet og hat?

nessie
nessie
10 years ago

Et annet motargument er at det fører til såkalt «binge drinking».

stian
stian
10 years ago

frp liberal(not)det enste de er liberale på er økonomi(null skatt)resten av politiken er de ultrakonservative og står ikke for mye fremgang,heller et skritt fram og to til bake

Fra arkivet