Ukategorisert

På kant med loven

Jarle Ørnebo, 1. kandidat for Fremskrittspartiet i Oppegård, ønsker obligatoriske urinprøver av 14-åringer. En slik linje vil trolig være på kant med loven!

Det er VG som skriver om forslaget. Noen politikere bryr seg lite om viktige prinsipper i kampen om velgere og Jarle Ørnebo er helt klart én av dem.

Ørnebo ønsker å ta urinprøver av 14-åringer, såfremt foreldrene sier ja. Han vil at elevene skal bli testet på skolen.

Straffeprosessloven § 157:
“Den som med skjellig grunn mistenkes for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff, kan underkastes kroppslig undersøkelse når det antas å være av betydning for opplysningen av saken og ikke fremstår som et uforholdsmessig inngrep. Det kan tas blodprøve og foretas andre undersøkelser som kan skje uten fare eller betydelig smerte”.

Generell test av ungdommer i skolepliktig alder kan umulig bli regnet som skjellig grunn til mistanke for en handling som etter loven kan medføre frihetsstraff. Personer som blir avkrevd urinprøve, er mistenkt for en eller annen ulovlig handling. Å mistenke alle er et klart brudd med prinsippene i rettsstaten, prinsipper det bør være tverrpolitisk enighet om.

Jarle Ørnebo, du er en illiberal politiker!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer