Ukategorisert

Rekord i narkotikabeslag

Aldri før har toll- og avgiftsetaten hatt så mange narkotikabeslag som i 2010. Det ble over 2 500 beslag, noe som er rekord for etaten.

Det er Statistisk sentralbyrå som har offentliggjort tall for kontroller og beslag.

Målt i volum har beslagene av heroin, cannabis og amfetamin gått noe ned sammenlignet med 2009, mens beslag av khat, narkotiske tabletter og kokain har økt. Beslagene av høyt beskattede varer som alkoholholdige drikkevarer var jevnt over høye sammenlignet med tidligere år. Til sammen ble det beslaglagt 510 281 liter øl, vin, brennevin og sprit mot 343 304 liter i 2009, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Det er politikerne som stimulerer til storstilt smugling fordi fortjenesten er enorm både på narkotika og alkohol. Legalisering og liberalisering er beste medisin i kampen smugling.

Mest lest

Arrangementer