Ukategorisert

Javel ja

Magnar Tanem, såkalt ordførerkandidat for Kristent samlingsparti i Oslo, meldte seg ut av Norwegian Defence League to uker før terroraksjonen i Oslo og på Utøya.

Han meldte seg ut etter oppfordring fra Den hellige ånd, ifølge Vårt Land. Javel ja.

Den hellige ånd, på latin Spiritus Sanctus, er innen kristen teologi den tredje personen i Den hellige treenighet. Ånden regnes for å være den siden ved Guds vesen som inspirerer kristne mennesker til å leve etter guds vilje. Kirker som ikke bekjenner seg til treenighetslæren, regner Den hellige ånd for å være en manifestasjon av guds ånd, en kraft, og ikke en egen person i teologisk forstand. Læren om Den hellige ånd kalles pneumatologi, ifølge Wikipedia.

Overtro er helt vanlig og denne ordførerkandidaten tror på det samme som mange andre i Norge. Siden 200-tallet har kirken feiret pinse til minne om Den hellige ånds komme. Trosfriheten skal vi forsvare, men det må være lov å trekke litt på smilebåndet en gang i blant.

Mest lest

Arrangementer