Ukategorisert

Javel ja

Magnar Tanem, såkalt ordførerkandidat for Kristent samlingsparti i Oslo, meldte seg ut av Norwegian Defence League to uker før terroraksjonen i Oslo og på Utøya.

Han meldte seg ut etter oppfordring fra Den hellige ånd, ifølge Vårt Land. Javel ja.

Den hellige ånd, på latin Spiritus Sanctus, er innen kristen teologi den tredje personen i Den hellige treenighet. Ånden regnes for å være den siden ved Guds vesen som inspirerer kristne mennesker til å leve etter guds vilje. Kirker som ikke bekjenner seg til treenighetslæren, regner Den hellige ånd for å være en manifestasjon av guds ånd, en kraft, og ikke en egen person i teologisk forstand. Læren om Den hellige ånd kalles pneumatologi, ifølge Wikipedia.

Overtro er helt vanlig og denne ordførerkandidaten tror på det samme som mange andre i Norge. Siden 200-tallet har kirken feiret pinse til minne om Den hellige ånds komme. Trosfriheten skal vi forsvare, men det må være lov å trekke litt på smilebåndet en gang i blant.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Jeg undres på om Liberaleren hadde våget å ha en like ironisk tone, dersom det hadde vært en muslim som hevdet å ha handlet etter inngivelse fra Gud.

Per Aage Pleym Christensen
Editor
10 years ago

Vi er generelt sett veldig lite ironiske, og vil helst slippe å være det.

Jeg forsøkte meg med Märthas engler, og da fikk jeg huden full av kjeft. Så det er imponerende at unge Solvik tør spøke med religionen. Men merk at vi har publisert Muhammedkarikaturen. Så ingen skal påstå at vi ikke tør der msm tier!

Fra arkivet