Ukategorisert

Svindel?

Skribenten har denne uken sett partiprogrammene til en lokal Høyre-forening og et lokalt FrP-lag for perioden 2011 – 2015.

Høyreforeningen lover i programmet å redusere eiendomsskatten. Det lokale FrP-laget er imot dobbel beskatning, noe blant annet eiendomsskatten innebærer for mange innbyggere i den kommunen partiene har tilhørighet.

Samtidig har både Høyre-foreningen og FrP-laget vært representert i kommunestyret i inneværende periode. Ingen av partiene har fremmet et eneste forslag i kommunestyret med tanke på å redusere eiendomsskatten. Den samme valgkampsaken ble frontet for fire år siden.

Partiene lover altså å redusere skattenivået, men har siden valget i 2007 ikke fremmet forslag som vil gi lavere skattenivå. Er dette svindel? Ja! Hadde partiene vært bedrifter, ville de blitt straffet for å bryte markedsføringsloven.

Mest lest

Arrangementer