Notiser

Bompenger er også skatt

Det er rimelig at veiavgift og bompengeavgift i første rekke betales av den som bruker veien, skriver Atle Melø på Dagbladet.no.

Prinsippet om at brukerne skal betale er sentralt og godt.

Mest lest

Arrangementer