Ukategorisert

Vanskelig å tippe valgoppslutningen

Det er fortsatt ut fra forhåndsstemmer vanskelig å fastslå at valgdeltakelsen blir mye høyere i år enn det som har vært vanlig ved kommune- og fylkestingsvalg.

Så langt i forhåndsstemmeperioden har cirka 250 000 velgere forhåndsstemt. Av disse er det cirka 14 000 velgere i forsøkskommunene som har forhåndsstemt elektronisk via internett, melder Kommunal- og regionaldepartementet.

Dersom det tradisjon tro er størst trykk den siste uken før valget, kan årets forhåndsstemmetall bli høyere enn det som var i 2007. Da var det 374 000 avgitte forhåndsstemmer.

Valgoppslutningen ved kommunestyrevalget i 2007 var 61,2 prosent, ifølge SSB.no.

Tags:

Mest lest

Arrangementer