Ukategorisert

Kandidaten 2011: Trond Tveiten

Dagens kandidat er sterkt imot videoovervåking.

Parti: Venstre

Listeplass: 8. plass

Kommune: Bergen

Trond Tveite har oppdatert kandidatsiden på portalen tilTV2. Bergen Venstre på nett. Kandidaten på Facebook.com.

Hvorfor er du den mest liberalistiske kandidaten som stiller til valg i din kommune?

–Det er vanskelig å svare på spørsmålet ettersom jeg ikke kjenner alle kandidatene i Bergen. Jeg er i hvert fall langt mer verdiliberal enn de fleste i det konservative byrådet og jeg er konsekvent. Jeg ville aldri fremmet forslag om å innføre ølskatt for å finansiere kulturlivet. Altfor mange saker blir bestemt på nasjonalt nivå, jeg vil desentralisere mest mulig.

Hva er typiske eksempler på at det går an å føre liberalistisk politikk i et kommunestyre/fylkesting?

— Saker om skjenketider og lukketider er eksempel på ting som lokalbefolkningen kan bestemme selv.

Hvis du får valget mellom eiendomsskatt (innføring/økning) og kutt på skole og helse, hva gjør du da?

–Nå har allerede Bergen eiendomsskatt, men det har seg slik at byrådet har godtatt at enkelte skal slippe å betale, mens andre må ta hele regningen. Jeg ønsker å kutte i eiendomsskatten for den enkelte betaler. Det vil føre til 2006 sånn at alle betaler litt, men mindre enn i dag.

Hvilke liberalistiske saker/forslag har du planer om å ta opp i kommunestyre/fylkesting de neste fire årene?

–Kommunen har begrenset myndighet, men jeg ønsker økte skjenketider og jeg ønsker å åpne for flere friskoler. Jeg vil jobbe imot idiotforbud som innskrenker borgernes frihet. Jeg er sterkt imot videoovervåking.

Hvilke partier kan du samarbeide med for å få gjennomført disse forslagene?

–Jeg samarbeider med de av partiene som er enige med meg fra sak til sak.

Hvis ditt partis forslag om kutt på kulturbudsjettet ikke får flertall, vil dere da subsidiært støtte forslag om å gi til breddekultur som f. eks idrett – eller til smalere kulturuttrykk?

–Venstre har ikke foreslått kutt i kulturbudsjettet, men ingen av partiene i Bergen er for kutt i kulturbudsjettet.

Hva er ditt syn på konkurranseutsetting vs privatisering?

–Jeg synes folket har krav på enkelte offentlige oppgaver, men disse kan fint bli drevet av private.

På punktet “Ekspropriasjon?” får Liberaleren kritikk av Trond Tveiten.

–Dette er ikke et spørsmål. Kom gjerne tilbake med et fullstendig spørsmål, sier Venstre-kandidaten.

Hva bør en kommune ikke drive med?

–En kommune bør ikke drive med unødvendig forretningsdrift som private kan drive. Eksempel; BKK som har internett og kabel-tv. Bergen bør også selge seg ut av Bir og Tide, sier Trond Tveiten.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer

  • Ingen arrangementer