Stikkord: kommunesektoren

Stor motstand mot oppdrett

Hvis regjeringen skal oppnå målsettingen om vekst i oppdrettsnæringen, må politikere iverksette tiltak som endrer holdninger i deler av befolkningen. Den mostanden vi ser nå vil ikke finansiere velferdstjenester i kommunene.

Ny kommunelov

Valgte politikere etter mandagens valg, må forholde seg til den den nye kommuneloven. Allerede ved konstitueringen må kommunene og fylkeskommunene følge loven.

Mest lest

Arrangementer