Ukategorisert

Er Høyre demokratisinker?

Denne regjeringen gjør mye for å utvide demokratiet. Evalueringer vil vise om forsøksordningene har vært vellykket.

Det er Trond Helleland, stortingsrepresentant for Høyre, som nok en gang gjentar kritikken mot elektronisk stemmegivning.

–Millioner av kroner er brukt på et prosjekt på noe som aldri vil bli noe av, sier Helleland til E24.

I kommunene som er med på forsøksordningen kom tre av fire forhåndsstemmer inn elektronisk, ifølge Kommunal- og regionaldepartementet. Dette viser at mange borgere har benyttet seg av ordningen, selv om det er noen ankepunkt. Elektronisk stemmegivning kan være på kant med prinsippet om hemmelig og upåvirket stemmegivning, og det er uten tvil en ulempe.

Lavere stemmerettsalder
Regjeringen har også et forsøk med lavere stemmerettsalder i 20 kommuner. Det betyr at ungdommer får medbestemmelse i saken som angår dem. Også dette forsøket vil bli evaluert.

I forhold til demokrati er dagens regjering langt foran Høyre. Det er helt klart prinsipielle ankepunkt mot forsøksordningene, men på disse områdene prøver i alle fall rødgrønne politikere å tenke nytt. Nytenking i positiv forstand var det på demokratiområdet lite av da Høyre-politikerne hadde innpass i regjeringskontorene.

Tags:

Mest lest

Arrangementer