Ukategorisert

Ønsker å utvide forbudet

Det er allerede forbudt å vise reklame på fjernsyn direkte rettet mot barn eller i tilknytning til barneprogram.

Forbrukerombudet ønsker, ifølge NRK, forbud på reklame rettet mot barn på kino. Ombudet har ved flere anledninger fremmet lovregulering når det gjelder kinoreklame rettet mot barn. Nå fremmer Forbrukerombudet nok en gang kravet som vil redusere ytringsfriheten.

Det som har fått Forbrukerombudet til å reagere denne gangen, er at det ble delt ut effekter til barn under visning av filmen «Til siste hinder».

Det er eierne av kinoene som må få bestemme hva publikum skal få se. Private aktører bør få full frihet i driften. Publikum går tross alt på kino helt frivillig.

I kommuner med skattefinansiert kinodrift, er driften underlagt et driftstyre med politiske oppnevnte representanter. Det er ikke unaturlig at de kommunale driftstyrene har debatter om de kommunale kinoene, debatter om alt fra innhold til økonomi. Forbrukerombudet kan påvirke politikerne, uten et generelt forbud som svekker ytringsfriheten og eiendomsrettighetene.

I valgkampen var det flere politikere som tok til ordet for å privatisere kinodriften. Dessverre er det minimal oppslutning for ønsket om privat drift av kinoene.

Mest lest

Arrangementer