Ukategorisert

Innvandrerkupp i Oslo Ap?

Ikke før er Carl I. Hagen valgt til leder for Oslo FrPs nyvalgte bystyregruppe så fortsetter han sitt monomane angrep mot den flerkulturelle befolkningen i byen. Denne gang er det Aps velgere spesielt som får unngjelde. Grunnen er at ved hjelp av kumuleringer og slengere fikk Ap 11 av 20 bystyrerepresentanter med flerkulturell bakgrunn.

Valgforsker Tor Bjørklund mener ifølge Nettavisen at det er gjennom oppfordringer i moskeene velgere med flerkulturell bakgrunn strømmer til urnene – og bruker muligheten til å gi kumuleringer på eget partis liste og gi slengere til kandidater fra andre partier.

Carl I. Hagen var igår ute og mente det norske demokratiske systemet kunne misbrukes. Merk deg ordet. Når man kumulerer og slenger slik at den endelige sammensetningen av partiets bystyregruppe blir annerledes enn partiets nominasjonsmøte hadde tenkt seg, så er det misbruk av demokratiet. Hadde Hagen sagt det samme hvis det var velgerne i én del av byen som uavhengig av parti fikk mange fra sin bydel opp og frem på valglistene? Eller pensjonistvelgere som bidro til å få flere pensjonistkandidater inn i bystyret?

I 1971 ble en del maktmennesker «rystet» over det såkalte kvinnekuppet; kvinnelige velgere gav kumuleringer og slengere til kvinnelige kandidater, og strøk mannlige kandidater (den gangen var det nemlig mulig å stryke kandidater på listene).

I 2011 er det den flerkulturelle delen av befolkningen som bruker den retten Valgloven gir til å endre på kandidatenes rekkefølge på valglistene. Eller, kan egentlig Carl I. Hagen være så sikker på at det er de flerkulturelle velgerne som gjør dette? Det kan jo hende at velgere flest ønsker at bystyrets sammensetning speiler befolkningssammensetningen i byen.

Så langt er bystyregruppen Aps eget «problem». I et så stort parti som Ap, der både AUF, kvinnebevegelse, fagbevegelse, høyre og venstre fløy samt ulike deler av byen skal ha «sine» kandidater inn på listen er det litt av et puslespill nominasjonskomiteen og til slutt nominasjonsmøtet må sette sammen. Jeg tviler på at noen kan «kuppe» Oslo Aps bystyreliste. Kandidatene som ble nominert må ha overbevist nominasjonsmøtet om at de var kvalifiserte til oppgavene. Støttetalere og lokallag har gått god for kandidatene, og vil miste troverdighet hvis kandidatene i det praktiske arbeidet i folkevalgte organer «faller gjennom» i løpet av perioden. Jeg er overbevist om at Aps organisasjonsapparat og demokratiske struktur har ivaretatt nødvendige hensyn, herunder skolering av kandidatene. At du er flerkulturell betyr ikke at du landet på flyplassen for et par måneder eller et år siden.

Det er en styrke for det norske demokratiet at personer med flerkulturell bakgrunn, noen av dem innvandrere, finner frem i det politiske systemet, aktiviserer seg og bidrar. Andelen flerkulturelle velgere som stemmer er lav. Dersom valgdeltagelsen øker, vil utslagene av kumuleringer og slengere muligens synke. Rett og slett fordi færre velgere vil være under moskeenes innflydelse.

Personlig må jeg si jeg savner folk med bakgrunn fra Chile, Vietnam, Thailand, Filippinene og andre land som er godt representert i antall av befolkningen i Norge. Som for eksempel svensker, dansker, polakker, litauere.

Carl I. Hagen er jo nå selv leder for en bystyregruppe med 25% flerkulturelt innslag. Har Hagen tenkt å gjøre noe med dét? Refse FrPs velgere, f.eks? Kanskje vil Keshvari selv protestere på betegnelsen flerkulturell? Isåfall vil det understreke poenget hans nyvalgte gruppeleder bør ha in mente; å ikke dele individer inn i grupper – men heller bli kjent med hver enkelt av sine nye bystyrekolleger.

La meg tilslutt legge til at TV2s innslag med noen av de nye Ap-representantene var like bedrøvelig som Hagens utspill igår. Høyres 1995-avhopper Khalid Mahmood gledet seg til å komme i bystyret – for da måtte Carl I. Hagen finne seg i at mange «innvandrerrepresentanter» satt ved siden av ham.

Et tåpelig utsagn. Det finnes flerkulturelle aktive i Oslo FrP. Hagen kjenner sitt fylkeslag og sine partifeller i byen. At han, som folkevalgt for Oslo i så mange år, skulle ha problemer med å omgås personer med flerkulturell bakgbrunn tviler jeg sterkt på. Hagen, som er opptatt av dannelse, vil ikke oppføre seg annerledes overfor de nye Ap-representantene enn overfor resten av bystyrerepresentantene. Noe annet ville jo være udannet.

Mest lest

Arrangementer