Ukategorisert

På tide å avvikle TV-skatten

Dersom regjeringspartiene ønsker å finansiere NRK over statsbudsjettet, vil regjeringen få stor støtte på Stortinget.

Kringkastingssjef Hans Tore Bjerkaas ønsker å endre lisensreglene på grunn av alle som klager, ifølge VG. Ingen tyder på at Bjerkaas ønsker å avvikle TV-skatten.

Med NRK finansiert over statsbudsjettet vil antall klagesaker reduseres kraftig.

Det er ikke spesielt gunstig å avvikle lisensordningen for så å finansiere NRK over statsbudsjettet. En urettferdig ordning forblir like urettferdig. Så lenge NRK er skattefinansiert, vil en del av borgerne betale for tilbud de ikke benytter. En som aldri bruker NRKs tilbud, bør heller aldri tvinges til å betale skatt slik at NRK får penger til driften. Det er én av årsakene til at liberalister vil privatisere NRK.

Tags:

Mest lest

Arrangementer