Ukategorisert

Ikke-diskrimineringsbestemmelsene fungerer ikke

Dersom likestillings- og diskrimineringsombudet har rett, er det et tegn på at lovverket ikke fungerer.

Liberaleren er én av aktørene som mener det er uønskelig med lover som begrenser den private eiendomsretten. Vi ser gang på gang at statlige reguleringer ikke fungerer og reguleringene har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Menneskene tilpasser seg begrensninger, og mange borgere gjør mye for å omgå begrensninger vedtatt av politikerne.

Nå mener Likestillings- og diskrimineringsombudet at mange blir diskriminert i boligmarkedet. Det er diskriminering til tross for ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene, inkludert husleieloven.

Ikke-diskrimineringsbestemmelsene i lovverket er falsk trygghet. Verdien hadde vært større om mange av oss fastslår at for eksempel innvandrere, er hyggelige og hederlige mennesker som ønsker å leve i fred med sine medmennesker.

Det er mulig å endre holdninger uten å begrense eiendomsrettigheter. Det må være mulig!

Mest lest

Arrangementer