Ukategorisert

Ikke-diskrimineringsbestemmelsene fungerer ikke

Dersom likestillings- og diskrimineringsombudet har rett, er det et tegn på at lovverket ikke fungerer.

Liberaleren er én av aktørene som mener det er uønskelig med lover som begrenser den private eiendomsretten. Vi ser gang på gang at statlige reguleringer ikke fungerer og reguleringene har en rekke forutsette og uforutsette bivirkninger. Menneskene tilpasser seg begrensninger, og mange borgere gjør mye for å omgå begrensninger vedtatt av politikerne.

Nå mener Likestillings- og diskrimineringsombudet at mange blir diskriminert i boligmarkedet. Det er diskriminering til tross for ikke-diskrimineringsbestemmelsene i boliglovene, inkludert husleieloven.

Ikke-diskrimineringsbestemmelsene i lovverket er falsk trygghet. Verdien hadde vært større om mange av oss fastslår at for eksempel innvandrere, er hyggelige og hederlige mennesker som ønsker å leve i fred med sine medmennesker.

Det er mulig å endre holdninger uten å begrense eiendomsrettigheter. Det må være mulig!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Ivar
Ivar
10 years ago

Ser i publikasjonen fra LDO under «dette sier statistikken», underforstått «dette dokumenterer rasismen», en rekke løserevne påstander hentet fra forskjellige publikasjoner som hver for seg egentlig ikke dokumenterer annet enn helt subjektive opplevelser at:
«Mange leietakere med somalisk og irakisk bakgrunn opplever at leieboligene de har råd til ikke passer til husholdstørrelsen (SSB 2006).»

Hallo?
Regner de virkelig det at man ikke har råd til en bolig som passer til husholdstørrelsen som diskriminering, så må det virkelig være på tide å avvikle supperådet som LDO har utviklet seg til.

Fra arkivet