Ukategorisert

Latterlig av Kolberg

Martin Kolberg må gjøre seg dummere enn han er. I et intervju med Klassekampen mener han at FrP-koden er knekt.

Fremskrittspartiet gjorde ikke et spesielt godt valg, men det har vært et spesielt år for Fremskrittspartiet. Birkedal-saken rammet partiet hardt. I tillegg ble Anders Behring Breivik knyttet til partiet gjennom et tidligere medlemskap i FpU. Ikke akkurat gunstig, kort tid foran et valg.

Høyres fremgang er også en utfordring for Fremskrittspartiet ettersom Høyre og FrP tar velgere fra hverandre. Når Høyre går opp, går FrP ned. Når FrP går opp, går Høyre ned.

Fremskrittspartiet kommer fortsatt til å være et viktig parti. FrP kommer igjen til å gjøre gode valg.

Sentralstyremøte
På mandag var det sentralstyremøte i Fremskrittspartiet. Sentralstyret evaluerte valgresultatet og valgkampen. Liberaleren har snakket med flere sentralstyremedlemmer, men alle er sparsomme med opplysninger fra møtet.

Det viktigste som skjedde på møtet etter det Liberaleren erfarer, er at fremtredende medlemmer tok til ordet for mer liberalisme. Mer fokus på liberalisme betyr et parti som skiller seg ut fra sentrum. Skribenten legger til grunn at både Arbeiderpartiet og Høyre er sentrumsparti i norsk politikk.

Dersom FrP fronter liberalisme i sterkere grad, vil partiet fortsatt fremme forslag om blant annet store skatte- og avgiftslettelser. Å la borgerne beholde mer av egne penger, er ikke uansvarlig.

Å bruke oljepenger er ikke et typisk FrP-fenomen. Det gjør alle som er innvalgt på Stortinget.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Å ikke investere i innfrastruktur er uansvarlig. Å bruke oljepenger på innfrastruktur er fornuftig. Å ikke behandle borgere som voskne mennesker er uansvarlig. Å love gratis iskrem, utdanning, helse og barnehage er populisme. Å bruke penger på offentlig forbruk skaper press i økonomien og høye priser. Høye priser skjuler nesten alltid mangel på effektivitet og for mange reguleringer. Arbeidsledigheten øker dersom den økonomiske aktiviteten reduseres. Det er interesant å bytte et brød mot 4 appelsiner dersom en produserer det ene og liker det andre. Moms, skatt på arbeid, arbeidsgiveravgift, skatt på kapital + avgifter er skatt på handel. Skatt på… Read more »

Dan Femoen
Dan Femoen
10 years ago

Ser man på grunnlagstallene fra meningsmålingene, så startet nedturen for Frp lenge før Birkedal-saken og ABB. Tallene var faktisk så oppsiktsvekkende svake, at meningsmålingsinstituttebe trodde det måtte være en feil. At disse sakene kom i tillegg, styrker selvfølgelig ikke Frps oppslutning. Men de var ikke en utløsende faktor.

Ivar
Ivar
10 years ago

Jeg er kanskje slem, men jeg tror virkelig ikke at Kolberg er i stans til å gjøre seg dummere enn han faktisk er.

@Voodoo-king:
Og en ting som skjelden påpekes fordi det er vanskelig å forklare for menigmann er at offentlig forbruk skaper høyere press i økonomien enn privat forbruk. Den veldig sterkt forenklede forklaringen på det er at politisk styrt forbruk ikke nødvendigvis er markedsmessig effektivt og derfor driver ressursene vekk fra og kostnadene opp på andre investeringer.

Voodoo-king
Voodoo-king
10 years ago

Ja, i tillegg er det slik at om staten velger å bruke en krone på offentlig forbruk vil hele denne kronen bli brukt til offentlig forbruk. Velger staten derimot å gi en krone i skattelettelser vil privatpersoner velge å spare deler av denne kronen, dette skaper mindre press på kort sikt samtidig som mer penger blir gjort tilgjengelig til investeringer enten ved at privatpersoner investerer det som spares direkte eller at bankene har mulighet til å låne ut mer siden de får mer innskudd. Disse investeringene vil gjøre økonomien mer effektiv samtidig som de får kostnadene ned på lang sikt.

Fra arkivet