Ukategorisert

Skoleledelsen overkjørte elevrådet?

Elevene har godt av å høre på et foredrag fra en person som ønsker en annerledes narkotikapolitikk.

Råholt ungdomsskole i Eidsvold har arrangert årets skolemiljødag med temaene narkotika, mobbing og samhold. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, ble invitert av en representant fra elevrådet til å holde et foredrag om narkotika under arrangementet. Knutsen, som er en positiv fyr, takket ja til henvendelsen.

Knutsen mottok etter hvert en e-post fra én av lærerne ved Råholt ungdomsskole. I e-posten fikk Knutsen beskjed om at det ikke ble noe foredrag. Årsak: Holdningene om å legalisere narkotika passer ikke inn i skolen.

Arild Knutsen har skrevet om denne saken på ABC Nyheter.

Det er skoleledelsen og lærerne som har ansvaret for innholdet i skolen, og skolens ledelse kan overkjøre elevrådet og elevene uten at det får konsekvenser. Det er likevel betenkelig at myndighetspersoner kun forholder seg til politiet i narkotikadebatten. Det er lite som tyder på at politiets offisielle holdning mot narkotika, er god medisin. Forbud og skrekkpropaganda har til nå vært mislykket.

Norske elever kan med fordel få saker belyst fra flere sider, slik at de er best mulig rustet til å danne seg egne meninger.

Mest lest

Arrangementer