Ukategorisert

Del tankene på nett

Stortingsrepresentant Snorre Valen (SV) drømmer om at Deltankene.no skal bli like viktig for venstresiden som Minerva er for deler av høyresiden.

Nå er ikke Minerva et liberalistisk eldorado på nett, men mange gode artikler publiseres på nettstedet. Gode ideologiske artikler forbedret debattklimaet.

I dag uttalte stortingsrepresentant Snorre Valen til NRK P3, at han drømmer om den samme posisjonen for Deltankene.no på venstresiden som Minerva har på høyresiden. Foreløpig er Deltankene.no et SV-prosjekt, men med et større potensiale.

Klare skillelinjer mellom de politiske alternativene og mer ideologi i debatten, er noe Liberaleren har etterlyst i mange år. Derfor ønsker vi nyvinningen Deltankene.no velkommen.

Mediedebatt
Det er debatt om tiden er inne for en høyreorientert avis i Norge. Svein T Marthinsen stiller spørsmålet på Minerva. Behovet er utvilsomt tilstede ettersom blant annet Liberaleren fortsatt eksisterer. Om behovet er stort, er langt mer tvilsomt.

Alle kan starte en høyreorientert avis. At få eller ingen har gjort det, viser at markedet ikke er stort nok. Etterspørselen er ikke stor nok til at initiativtakere vil satse penger på et slikt prosjekt. Avis og nettsted er for øvrig noe det er mulig å drive uten konsesjoner, altså uten tillatelser fra politikerne. Radio og TV er derimot i stor grad konsesjonsbelagt.

Støtteordningen som er etablert for avisene, kan også være én årsak til at Norge ikke har en avis godt plantet på høyresiden. Subsidiene skaper ulike konkurransevilkår og det er vanskelig å konkurrere med aktører som har sugerør ned i skattefinansierte kasser.

Om det i 2011 er lurt å bruke ressurser på en avis, er også et godt spørsmål. Ifølge et oppslag på ABC Nyheter, vil avisene forsvinne innen 2040. I avisperspektiv er 29 år ganske kort tid.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer