Ukategorisert

Gi oss en ny kirkedebatt

Kirkeministeren drar den nok litt langt når hun mener lav valgdeltakelse truer kirkeforliket, men lite hadde vært bedre om den lave valgdeltakelsen ved kirkevalget resulterte i en ny debatt om forholdet mellom kirke og stat.

–Det som er helt sikkert, er at det må bli en bedre valgordning i kirken. Hvilke konklusjoner vi skal trekke av om kirkeforliket skal gjennomføres, må vi se etter at vi har fått den faglige evalueringsrapporten etter høstens kirkevalg. Det sier kirkeminister Rigmor Aasrud til Vårt Land.

Statskirkeordningen burde vært avviklet for lenge siden. Partiene som ønsker et skille, tok ikke egne standpunkt på alvor. Derfor ble det et forlik som skulle gjøre kirken mer “demokratisk”. Et av kravene var at legitimiteten til kirkens “folkevalgte” organer måtte styrkes gjennom øket valgdeltagelse i kirkevalget.

328 718 kirkemedlemmer stemte ved bispedømmerådsvalget i september. Ved opptellingen måtte 30.000 stemmer forkastes. Om lag 24.000 stemmer ble forkastet fordi de var blanke, ifølge Kirken.no. 328 718 stemmer er under elleve prosent oppslutning.

Mest lest

Arrangementer