Ukategorisert

Ønsker økt kringkastingsavgift

Dersom NRK får gehør vil kringkastingsavgiften øke med 95 kroner i 2012, melder Journalisten.no. I år er TV-skatten på 2477,52 kroner.

Kringkastingsavgiften er en skatt alle med fjernsynsmottaker er pliktige til å betale. Plikten til å betale kringkastingsavgift er uavhengig av hvilken fjernsynsmottaker du har og hvilke kanaler du velger å se på, ifølge NRK.no. Det betyr at mange borgere betaler for et tilbud som ikke benyttes.

Kringkastingsavgiften, også kalt TV-skatten, gir NRK enorme konkurransefortrinn i et tøft marked. Politikerne gir én aktør kjempefordeler i forhold til konkurrentene.

Foran 2011 ba NRK om 80 kroner i økt skatt, men fikk 40 kroner. Denne gangen bør politikerne forkaste kravet. Det bør være grenser for hvor mange milliarder kroner skattebetalerne skal gi til NRK gjennom tvang. Gigantisk statskringkastning gir store utfordringer for private aktører som er avhengig av oppslutning for å finansiere driften.

Mest lest

Arrangementer