Ukategorisert

Opposisjonens reaksjoner

Opposisjonen på Stortinget har publisert de første reaksjonene etter at regjeringen la fram statsbudsjettforslaget.

Fremskrittspartiet mener tradisjon tro, dessverre, at regjeringen bruker for lite penger.

–Norge har penger, arbeidskraft og et stort behov for investeringer. Det er ingen grunn til at vi skal oppføre oss som om det er krise i norsk økonomi, sier Siv Jensen til Frp.no.

I Fremskrittspartiets alternative budsjett vil partiet foreslå lettelser i skatter og avgifter, men partiet kommer også til å bruke mer skattefinansierte penger.

Høyre savner tiltak for kunnskap og konkurransekraft.

–Regjeringens budsjett gjør Norge enda mer avhengig av oljeinntektene. Bedriftenes konkurranseevne vil bli ytterligere svekket i 2012, og det er for liten satsing på kunnskap og innovasjon. Høyre vil trygge fremtiden ved sørge for mer kunnskap og bedre konkurransekraft, sier Jan Tore Sanner til Hoyre.no.

Høyre-politikerne er nok fornøyde med at bruken av oljepenger ikke er høyere enn den er. I Høyres alternative budsjett vil penger bli flyttet til sentrale områder for Høyre. Partiet vil også foreslå beskjedne skatte- og avgiftslettelser.

Kristelig Folkeparti mener småbarnsfamilier og forskning er tapere i budsjettforslaget.

–I denne regjeringen står Finansdepartementet sterkt og forskningen svakt. Dette forslaget er et utslag av dette, og forskningen blir skadelidende. Tallknuserne vinner på bekostning av forskningskvalitet og langsiktighet. Det sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Krf.no.

–Regjeringen synes tydeligvis at foreldrene har for mye valgfrihet og kutter i kontantstøtten. Det vil gi flere fattige barnefamilier. Den lave engangsstønaden for unge mødre økes ikke og fosterhjemsdekningen er ikke god nok, sier KrFs Hans Olav Syversen til Krf.no.

KrF vil i sitt alternative budsjett naturlig nok prioritere hjertesakene. Kristelig Folkeparti vil ikke redusere skatter og avgifter i spesielt stor grad.

Venstre ønsker sterkere satsing på kunnskap og verdiskapning.

–Dette er regjeringens 7. budsjett, men heller ikke dette budsjettet løser framtidas utfordringer. Viljen mangler til å satse på kunnskap, forskning og høyere utdanning, sier Venstres leder Trine Skei Grande til Venstre.no.

Tipset er at Venstre i sitt alternativ budsjett vil flytte på penger. Ettersom Venstre vil bruke mye penger, er det lite trolig at partiet finner rom til store skatte- og avgiftslettelser.

Mest lest

Arrangementer