Ukategorisert

Fredsprisen: Viktig søkelys på kvinners situasjon

Fredsprosessen i Liberia og den arabiske demokrativåren – med fokus på Jemen – var hva Nobelkomiteen belønnet med Nobels fredsprisen for 2011. Det underliggende temaet er kvinners stilling for fred og forsoning. Dene ene vinneren, Leymah Gbowee, deltok på Oslo Freedom Forum 2011.

Årets fredspris er en viktig pris både når det gjelder kvinners bidrag og når det gjelder kvinners kår som deltagere i den politiske prosessen. Afrika og Midt-Østen er et område av verden der kvinner har ekstra store utfordringer med å delta i dagliglivet utenfor sin egen dør, for ikke å snakke om å delta i samfunnslivet som likeverdige deltagere med menn. I muslimske land har kvinner få rettigheter. Saudi-Arabia trekkes gjerne frem som et skrekkens eksempel på land hvor kvinner er berøvet selv de mest elementære rettigheter som individer. Bare på grunn av sitt kjønn.

Imidlertid er Afrika også et kontintent preget av mange kriger og væpnede konflikter. Det er mange internt fordrevne flyktninger. Særlig kvinnene er utsatt for overgrep i forbindelse med disse konfliktene. Blant annet brukes voldtekt som våpen mot kvinner.

Årets tildeling av Nobels fredspris har satt søkelyset på kvinners situasjon i denne regionen, deres utfordringer med å delta i samfunnslivet og politikken spesielt – og overgrepene som skjer mot kvinner som våger å engasjere seg.

Ellen Johnson Sirleaf er definitivt den mest kjente av dem. President i Liberia siden 2005. Hun bidro til å få slutt på borgerkrigen i Liberia, og hun ble Afrikas første demokratisk valgte kvinnelige president. 11.oktober, om få dager, er det på nytt presidentvalg i Liberia, der Johnson Sirleaf er kandidat. Hun kritiserte den militære innblandingen i konflikten i Libya, men har senere erklært at Muammar al-Gadafi har mistet legitimiteten til å styre Libya.

Den andre av årets fredsprisvinnere fra Liberia, Leymah Gbowee, er en gressrotaktivist som ledet en bønnekampanje for kvinner – på tvers av etniske og religiøse skillelinjer. Hennes bevegelse har fått hovedæren for at borgerkrigen i Liberia tok slutt, og Ellen Johnson Sirleaf kunne innta presidentembedet. Det er verdt å merke seg at Leymah Gbowee også har vært i Norge for å dele sine erfaringer med ikkevoldelig fredsarbeid.

Oslo Freedom Forum ble i år arrangert for tredje gang, og fokuset var spesielt rettet mot det som kalles «den arabiske våren», men naturligvis også på fredsarbeid og menneskerettigheter generelt. Leymah Gbowee deltok, og holdt foredraget «Praise the devil back to hell«. OFF har skrevet om henne på sin hjemmeside.

Jemen, landet lengst syd på Den arabiske halvøy, har vært i fokus mesteparten av 2011 på grunn av kampen innbyggerne fører mot landets diktatur. Den tredje av årets vinnere av Nobels fredspris, Tawakkul Karman kommer fra Jemen, og har lenge vært engasjert i arbeidet for demokrati og fred. Hun leder organisasjonen «Kvinnelige journalister uten lenker». Hun kastet niqaben i tross. Hun er med i arbeidet for å fjerne landets president gjennom mer enn 30 år, Ali Abdullah Saleh. Hun har allerede tilegnet prisen til demokratikampanjen i hjemlandet. Gjennom å inkludere henne i fredsprisen har Nobelkomiteen både fått med seg den arabiske demokrativåren og ytringsfrihet som forutsetning for fred.

Det er grunn til å glede seg over årets tildeling. Aktivistisk, ikkevoldelig fredsarbeid, demokrati, ytringsfrihet, kvinners stilling generelt og deltagelse i samfunnslivet spesielt er alle temaer som er inkludert i årets fredspris. Man er dermed kommet nærmere de ønskene Alfred Nobel fremmet i sitt testamente.

Nobelkomiteens begrunnelse

Aftenposten om fredsprisen
NRK om fredsprisen
VG om fredsprisen
Nettavisen om fredsprisen

Mest lest

Arrangementer