Ukategorisert

Demokratidebatt i Unge Venstre

Det blir debatt om demokratiet på landsmøtet til Unge Venstre, et landsmøte som begynner på fredag.

I et forslag til uttalelse, foreslår Daniel Heggelid-Rugaas at Unge Venstre skal arbeide for å endre valgordningen. Heggelid-Rugaas foreslår et system der hver stemme teller like mye. Det betyr nasjonale valglister med én nasjonal valgkrets og nytt deletall.

I Finnmark er det cirka 7 000 stemmer bak en stortingsrepresentant, mens det er 17 000 stemmer bak representanter fra de folkerike fylkene som Vestfold, Oslo, Akershus og Hordaland.

I forslaget ligger det også kjente Unge Venstre-saker som ny stemmerettsalder på 16 år og at dagens monarki erstattes av en republikk med president som velges av Stortinget. Forhåpentligvis blir hele uttalelsen vedtatt.

Daniel Heggelid-Rugaas er 2. nestleder i Unge Venstre.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kyle
10 years ago

Mye spennende og mye bra. Men stemmerettsalder på 16 år er jeg skeptisk til og jeg vil mene at presidenten bør velges direkte av folket, ikke av Stortinget. Da blir det mye grov hestehandel. For øvrig har Unge Venstre også andre uttalelser som jeg er skeptiske til. – Unge Venstre mener derfor at en stat har plikt til å intervenere i andre staters indre anliggende, dersom menneskers liv og rettigheter er truet. Dette mener jeg er særdeles uheldig og ikke minst urealistisk. – Statene bør gå sammen for å løse globale utfordringer, og ikke være redde for å gi fra… Read more »

Mikal Kvamsdal
10 years ago

Hvorfor skeptisk til stemmerett for 16. åringer? Jeg har fortsatt ikke hørt skikkelige argumenter mot dette, selv om jeg har antatt de finnes..

Gullstandard
10 years ago

1. Stemmerett er viktig fordi den er med å bestemme hvem staten skal bruke vold mot.
2. Bare voksne bør ha stemmerett, siden dette er et viktig ansvar.
3. Er 16-åringer voksne ?

NorgesAnarkisten
NorgesAnarkisten
10 years ago

En del bra her, men også en del skikkelig skremmende ting. «- Statene bør gå sammen for å løse globale utfordringer, og ikke være redde for å gi fra seg makt til overnasjonale organer» Er det reneste idioti, men jeg skjønner jo godt at dette er noe som får grobunn i UV når man ser hvem som er medlemmer i enverden.no (samme greia, organisasjon som vil vaske bort nasjonalstaten til fordel for en verdensregjering, sa noen ‘en ny verdensorden’?) Og det er livsfarlig. EU er allerede er overnasjonalt organ som trer lover og regler ned over hodet på oss uten… Read more »

Gunnar L. Brevig
Gunnar L. Brevig
10 years ago

Håper på realtitetsbehandling av Demokratiforslaget og et godt vedtak for å innføre republikk.
Se også: http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011%2F12&bet=K252
hvor to svenske folkpartister ønsker å ta enda et skritt vekk fra svenske-Knugen.
Følg gjerne også med på http://www.republikk.no

Anonym
Anonym
10 years ago

Noe annet som bør diskuteres er demokratiet INNAD I PARTIENE.

Her er det ganske udemokratisk, da det hele bærer preg av avtalt spill. 90% av alle avstemninger er mer eller mindre avgjort på forhånd gjennom anbefalinger fra de som allerede har makt i partiene, og pressen ettergår i liten grad det som skjer på bakrommene.

Baltzersen
10 years ago

Mer demokrati som svar på demokratiets problemer?

Intet nytt under solen!

Fra arkivet