Ukategorisert

Dette er latterlig!

Dagsavisen presenterer forslag i det som skal bli den nye tobakksforebyggende strategien.

Mange av forslagene som Dagsavisen presenterer, har vært nevnt i debatten om den nye strategien som utarbeides. Det er likevel sterkt å se forslagene ramset opp på en egen nettside.

Dette er kun forslag, ikke vedtak. Det er likevel mye som tyder på drastiske tiltak i kampen mot tobakk.

Forslagene hentet fra Dagsavisen.no:
*Forby røyking på uteservering.
* Røykfri buffersone rundt utesteder.
* Forby røyking på institusjoner.
* Forbud mot salg av lekesigaretter.
* Skole- og barnehageansatte pålegges tobakksfri arbeidstid.
* Forby røykerom.
* Forbud mot 10-pakninger.
* Røykfrie helse¬¬institusjoner.
* Tobakksfri arbeidstid for helsepersonell.
* Røykfrie inngangspartier til offentlige bygg.
* Registreringsplikt for importører av tobakk.
* Kommunal bevillingsordning for salg av tobakk.

Tags:

15 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Snart blir det vel registreringsplikt og resept for røykere og forbud mot røyking i eget hjem, slik at det bare er de som har egen hage eller veranda som kan røyke. Og til slutt totalforbud.

Karsten Vennerød
Karsten Vennerød
10 years ago

Røykeloven har vært en velsignelse for oss som ikke tåler røyk. Men som allergiker har det vært vanskelig også å kunne innta et godt måltid på en uterestaurant. Svært mange uteserveringer er glasset inn, og røyken driver tung over bordene. Hvem er da den svake part – røykeren eller den som er plaget av røyken? Frihet for røykeren er tvang for allergikeren! Det burde oppta en liberaler.

Gullstandard
10 years ago

Tøys. Det er hverken deg er røykeren som har rettigheter i dette spørsmålet, men EIEREN av stedet. Eieren (burde) ha full disposisjonsrett over stedet, og fritt kunne velge hvorvidt han vil tilrettelegge for allergikere, røykere eller begge deler.

Hverken røykere eller allergikere han noen som helst rett til å kreve servering etter sine preferanser noen steder.

Karsten Vennerød
Karsten Vennerød
10 years ago

«Gullstandard» er mest opptatt av eiers rettighet. Jeg er mest opptatt av frihet. Frihet til å kunne puste i ren luft. Det burde fortsatt oppta en liberaler.

Heldigvis har vi lover som regulerer individers rett til å skade andre. På arbeidsplasser. I det offentlige rom. I trafikken. Skulle tatt seg ut om alle bileiere hadde rett til å opptre som de selv ville!

Syns for øvrig ikke noe om at folk gjemmer seg bak en anonym maske!

Gullstandard
10 years ago

Gullstandard heter Inge Simon Thorbjørnsen, som det står klart og tydelig på http://www.gullstandard.com, og du prater fortsatt tøys.

Du snakker ikke om frihet, men om at du vil ha makt til å ta deg til rette på andres eiendom. Du har ingen frihet til å komme hjem til meg, og slett ikke til å forlange at jeg ikke røyker i min egen stue.

Pleym
Pleym
10 years ago

Hvis det er så mange ikke-røykere som først med røykeloven klarte å komme seg ut på byen – hvor var disse før loven ble vedtatt?

Hvorfor efterspurte de ikke røyfrie utesteder?

Hvorfor var det ikke noen entrepenører blant dem som fant ut at de ville gi en så stor kundegruppe et slikt tilbud?

Nei, det enkleste er å nok å rope på en ny lov.

Roger Moen
Roger Moen
10 years ago

«Skulle tatt seg ut om alle bileiere hadde rett til å opptre som de selv ville!»

Analogien er feil. I et fritt samfunn er veiene private og bileiere har ingen rett til å bestemme hvilke regler en veieier skal sette på sin vei. Det samme gjelder for (ikke-)røykere og restauranter. Eieren har uinnskrenket eiendomsrett. Liker man ikke reglene kan man boikotte og etterspørre veier/restauranter med andre regler.

Karsten Vennerød
Karsten Vennerød
10 years ago

Joda, Pleym, vi var på byen også før røykeloven kom. Og du kan tro vi etterspurte røykfrie alternativer! Noen ganger fikk vi et såkalt røykfritt bord, men ble likevel plaget av røyken fra nabobordet. Og måtte gå! Det var faktisk noen private aktører som gikk foran. Blant dem Petter Stordalen, som erklærte alle sine hoteller for totalt røykfrie. Til Inge Simon Thorbjørnsen: «Tøys» er et velbrukt argument når man slipper opp for argumenter. Til Roger Moen: Så allergikere kan ha det så godt og skal bare holde seg unna? Ingen av dere kan ha skjønt hvilke helseplager allergikere er utsatt… Read more »

Gullstandard
10 years ago

Vel, du fortsetter å skrive som om du eide disse utestedene du vil styre, istedenfor å forholde deg til det faktum at du IKKE eier stedene.

Det er ikke relevant hvorvidt du er tilfreds med de tilbudene som eksisterer. Rent personlig synes jeg alle utesteder er triste og bråkete, og de spiller ikke den musikken jeg liker. Ikke noe av det har, eller burde hatt, betydning for loven.

Hvis du opplever ordet tøys som ufint, ber jeg gjerne om unnskyldning, Min mening var å påpeke at du ikke drøfter sakens kjerne, men en stråmann.

NorgesAnarkisten
NorgesAnarkisten
10 years ago

Kjære karsten, du skriver at du er opptatt av friheten til å puste frisk luft. Vel guess what? Du er fri til å gjøre slikt på din egen eiendom eller ute i naturen om du vil. Din frihet slutter nemlig der din eiendomsrett slutter. OG når det gjelder utesteder/restauranter/etc så har de også sin eiendomsrett, og burde dermed være fri til å velge hvordan sine steder skal drives. «Heldigvis har vi lover som regulerer individers rett til å skade andre.» Ja, og jeg ser ikke hvordan jeg skader deg ved å ta meg en røyk på et utested der det… Read more »

NorgesAnarkisten
NorgesAnarkisten
10 years ago

Jeg må visst legge til et svar til en kommentar lengre oppe som jeg ikke så til å begynne med. «Frihet for røykeren er tvang for allergikeren! Det burde oppta en liberaler.» Ja og så? Din frihet består i å velge hvor du vil innta dine måltid, og om du velger å gå til uteserveringer hvor det tillates røyking så har du foretatt ditt valg. Jeg ser ikke problemet? Røykeren valgte fritt hvor han ville spise, du kan velge fritt, og om du slenger deg ned ved røykere, da har du tatt ditt valg. Det faktum at du prøver å… Read more »

Baltzersen
10 years ago

Det synes på meg som at noen her har oppfatningen at ingen frivillig vil ta hensyn til allergikere, så derfor må alle tvinges til det.

Roger Moen
Roger Moen
10 years ago

«Til Roger Moen: Så allergikere kan ha det så godt og skal bare holde seg unna?»

Allergikere velger selv om de vil trosse plagene sine eller holde seg unna. Å pålegge eierne å følge bestemte regler er like fjernt som å pålegge deg bestemte regler i ditt eget hjem. Hva med en allergiker hvis alle venner røyker? Skal de bare ha det så godt og aldri besøke sine venner?

NorgesAnarkisten
NorgesAnarkisten
10 years ago

«Hva med en allergiker hvis alle venner røyker? Skal de bare ha det så godt og aldri besøke sine venner?»

Dette er et ikke-spørsmål.

1) Det er opp til vennene å ta hensyn
2) Det er opp til allergikeren å velge.
3) Om allergiker + venner ikke klarer å finne en løsning på dette selv så burde de kanskje ikke være venner.

Vennligst slutt med idiotiske eksempler som hverken har rot i virkeligheten eller som kan løses lett ved at folk foretar valg.

Roger Moen
Roger Moen
10 years ago

NorgesAnarkisten, jeg tror du skal lese posten min en gang til.

Fra arkivet