Ukategorisert

Dette er latterlig!

Dagsavisen presenterer forslag i det som skal bli den nye tobakksforebyggende strategien.

Mange av forslagene som Dagsavisen presenterer, har vært nevnt i debatten om den nye strategien som utarbeides. Det er likevel sterkt å se forslagene ramset opp på en egen nettside.

Dette er kun forslag, ikke vedtak. Det er likevel mye som tyder på drastiske tiltak i kampen mot tobakk.

Forslagene hentet fra Dagsavisen.no:
*Forby røyking på uteservering.
* Røykfri buffersone rundt utesteder.
* Forby røyking på institusjoner.
* Forbud mot salg av lekesigaretter.
* Skole- og barnehageansatte pålegges tobakksfri arbeidstid.
* Forby røykerom.
* Forbud mot 10-pakninger.
* Røykfrie helse¬¬institusjoner.
* Tobakksfri arbeidstid for helsepersonell.
* Røykfrie inngangspartier til offentlige bygg.
* Registreringsplikt for importører av tobakk.
* Kommunal bevillingsordning for salg av tobakk.

Tags:

Mest lest

Arrangementer