Ukategorisert

Drastisk forslag fra Johannessen

At Arne Johannessen fra Politiets fellesforbund forsvarer forbudslinjen er vel kjent, men politilederen ønsker å gå mye mer drastisk til verks.

Myk eller fast linje? Det var spørsmålet da Arne Johannessen møtte Arne Johannesen til debatt om norsk narkotikapolitikk. Johannessen og Johannesen representerte henholdsvis Politiets fellesforbund og Helsedirektoratet.

Lederen i Politiets fellesforbund mener, ifølge et oppslag på Rus.no, at brukerne bør dømmes til behandling. På den måten setter han alle i båsen misbrukere, noe som slett ikke stemmer med virkeligheten. Å nyte noe som mange anser som farlig, er ikke automatisk misbruk.

Man bør slutte å idømme bøter for mindre narkotikalovbrudd, mente politi-Johannessen på møtet som ble arrangert for noen dager siden i forbindelse med Rios 15-års jubileumskonferanse.

–Man bør heller dømme rusmiddelmisbrukeren til behandling. Det er mye bedre å tilby skikkelig oppfølging. Det koster, men gir så mye mer tilbake. Derfor er det fælt å se at tilbud i kommunene blir bygget ned, og at budsjettene går i feil retning. Det burde vært satset mye mer på behandling. Jeg har et pragmatisk syn på hvem som skal utføre behandlingen, og mener den bør være individtilpasset. Hvorfor skal alt være så A4? Oppmerksomheten er feil når man må oppfylle en rekke vilkår for å få behandling. Jeg mener også at tvang bør brukes i flere sammenhenger. Alle som er tett på rusen, har ett ønske: Et liv uten rus, sa han ifølge Rus.no.

Politi-Johannessen signaliserer dermed at han ønsker å øke antall klienter av behandling til uante høyder. Det er mulig i teorien, men umulig i praksis ettersom behandlingstilbudet går over offentlige budsjett. At det i tillegg vil stigmatisere en betydelig del av befolkningen, gjør forslaget totalt uspiselig,

Arne Johannessen har et snevert syn på rus og han forsøpler debatten om norsk narkotikapolitikk.

Mest lest

Arrangementer