Ukategorisert

Bekkemellem om røykeloven

Karita Bekkemellem er en typisk sosialdemokrat. Hun bryr seg minimalt om eiendomsrettigheter, og tror forbud og reguleringer virker.

Den tidligere arbeiderpartipolitikeren, som nå er administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen, kommenterer forslagene til den nye tobakksforebyggende strategien på Nye Meninger. Eller; nye meninger er denne gangen svært misvisende. Karita Bekkemellem tar til ordet for gamle meninger, gamle løsninger som bryter med frihet og ansvar.

–Restriksjoner på røyking dreier seg ikke om å forby ting vi ikke liker. Ifølge Helsedirektoratet koster røyking Norge inntil 80 milliarder kroner per år, og for hver prosent andelen røykere går ned, vil samfunnet spare 2-3 milliarder kroner årlig. Enorme tall, som alle som er opptatt av å få penger til et bedre helsetilbud må ta stilling til, skriver Bekkemellem i innlegget.

Røyking og kostnader i tilknytning til bruk av tobakk, er et komplisert regnestykke. Det er langt mer detaljert enn at Karita Bekkemellem på en troverdig måte kan spre tall som vi skal ta for god fisk.

Beregninger gjort av dr Tore Sanner i 1991 (Tidsskriftet for Den norske lægeforening nr. 28, 1991; 111 3420-22) kom til at samfunnets totale utgifter på grunn av røyking i 1988 var omkring 7 milliarder kroner. På samme tidspunkt utgjorde tobakksavgiftene cirka 4 milliarder kr. Denne beregningen har bidratt til at Stortinget jevnt og trutt har økt tobakksavgiften de siste 20 årene.

Det er også publisert undersøkelser som viser at personer som lever sunt, altså ikke-røykere, subsidieres av personer som dør i nokså ung alder på grunn av usunn livsstil, blant annet på grunn av tobakk. Bekkemellem har sterk tilhørighet til Legemiddelindustriforeningen og nyter godt av skattefinansierte penger, men det betyr ikke full troverdighet i samfunnsøkonomiske spørsmål. Hun er tross alt sosialdemokrat og sosialdemokratiets tro på forbud er stor uansett hva kalkulatoren viser.

Det er helt umulig å lage et godt kollektivistisk regnestykke på området røyking. Det er i grunnen én av flere årsaker til at liberalister forsvarer mottoet ”ansvar for egen helse”.

Mest lest

Arrangementer