Ukategorisert

Husk landsmøtevedtaket; mer fokus på frihet

Landsmøtet i Fremskrittspartiet ønsker at stortingsgruppa skal legge større vekt på skatte- og avgiftslettelser.

Det var skattedebatt på landsmøtet som ble avholdt i vår. Det var et tydelig rop fra delegatene, at Fremskrittspartiet skal legge betydelig større vekt på ordene ”for sterk nedsettelse av skatte- avgifter og offentlige inngrep” i utformingen av politikken. At det enkelte individ får beholde mer av egen inntekt, er sammen med en kraftig forenkling av regelverket den eneste måten å sikre at innbyggerne, gjennom hardt arbeid, kan få realisert sine mål om en bedre fremtid. Gjennom at stortingsgruppa retter betydelig oppmerksomhet mot en reduksjon i skatte- og avgifter, vil dette målet kunne nås, mente landsmøtet i FrP.

Ketil Solvik-Olsen er ny finanspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet. Solvik-Olsen har erstattet Ulf Leirstein som nå er justispolitiker.

Dersom landsmøtet betyr noe i Fremskrittspartiet, og det gjør det jo, har Solvik-Olsen en del forventninger han må innfri.

Ifølge Klassekampen skal Ketil Solvik-Olsen gjøre FrP spiselig, hva enn det betyr. Torger Micaelsen (Ap) har på egen blogg utfordret den nye finanspolitiske talsmannen.

Fra arkivet

Arrangementer

 • Liberal Aften (Liberalistene Oslo)
  • 27/09/2022
  • Oslo
 • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
  • 04/10/2022 - 08/10/2022
  • Oslo
 • LibertyCon 2022
  • 14/10/2022 - 15/10/2022
  • Miami