Ukategorisert

Kronerullingen har startet

Digitalt Personvern samler inn penger for å prøve datalagringsdirektivet i retten.

Foreningen trenger cirka to millioner kroner for å prøve datalagringsdirektivet i retten. Alle blir oppfordret til å gi penger, både organisasjoner, fond og enkeltpersoner.

Foreningen Digitalt personvern er stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011.

Alt av informasjon om Digitalt Personvern, er publisert på nett. Benytt konto: 1503 23 44558.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Ole
Ole
10 years ago

Jeg er jusstudent og har alltid vært interessert i om DLD er et brudd på Grunnloven § 102. Altså «Hus-Inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfæld». Det er flere jurister som tolker Hus-Inkvisitioner utenfor lovens ordlyd, som gjør at lovens ordlyd også gjelder andre brudd på den private sfære.
Staten skal altså ikke kunne hente inn informasjon uten at det foreligger kriminelle tilfeller.
Jeg støtter saken.

Sesselja
10 years ago

Da har vi endelig et kontonummer vi kan benytte. Penger er gitt, og mer vil dryppe inn frem mot rettsaken. Håper folk nå velger å støtte saken med lommeboka så vel som kjeften.

Fra arkivet