Ukategorisert

Kronerullingen har startet

Digitalt Personvern samler inn penger for å prøve datalagringsdirektivet i retten.

Foreningen trenger cirka to millioner kroner for å prøve datalagringsdirektivet i retten. Alle blir oppfordret til å gi penger, både organisasjoner, fond og enkeltpersoner.

Foreningen Digitalt personvern er stiftet som et direkte svar på at Stortinget vedtok å implementere EUs datalagringsdirektiv i norsk rett i april 2011.

Alt av informasjon om Digitalt Personvern, er publisert på nett. Benytt konto: 1503 23 44558.

Mest lest

Arrangementer