Ukategorisert

Ikke bare alkohol for politiet

Odd Tveit Jørgensen, politistasjonssjef ved Stavanger politistasjon, vil stenge matstedene tidligere, og mener nattestengte matbuer hindrer bråk.

Det betyr at polititopper retter skytset mot andre enn aktører som har fått skjenkebevillinger. Jørgensen kan muligens ha ett poeng, men kravet bryter med frihetstanken. Det er en frihet å få lov til å selge blant annet pølser med brød om natta. Det er like naturlig å besøke et sted som tilbyr en enkel meny. Gatekjøkken har en lang og stolt historie i Norge.

–Jeg foreslo dette også i Sandnes, og det er minst like aktuelt her. Undersøkelser i Sandnes viser at mye av volden skjer utenfor slike steder, sier Odd Tveit Jørgensen til Rogalands Avis.

Tro om tiden nærmer seg for forslag om unntakstilstand for å hindre ansamlinger av mennesker på nattestid? Det er selvfølgelig et ironisk spørsmål, men unntakstilstand kan være neste steg på stigen.

Mest lest

Arrangementer