Ukategorisert

Nytt påbud?

Å håndheve påbud betyr i utgangspunktet en større stat. Aktører som fremmer forslag om påbud og forbud, bør snart se på konsekvensene av et samfunn der mye er ulovlig.

Det er Trygg Trafikk som fremmer forslag om reflekspåbud. Organisasjonen begrunner forslaget med en meningsmåling der 76 prosent mener at bruk av refleks burde vært påbudt i Norge.

Et reflekspåbud kan umulig håndheves av politiet, uten at det går utover noe annet. Det er så klart mulig å tilføre politiet økte skattefinansierte ressurser, men det er tvilsomt at politidistriktene vil bruke økte overføringer til å håndheve et reflekspåbud.

Troen på reguleringer er svært sterk i det norske samfunnet. Jo flere reguleringer som blir vedtatt av politikerne, desto mindre frihet får borgerne. Det er på tide å stoppe opp, bare for å se om alle forbudene og påbudene har vært vellykket.

0 0 vurderinger
Vurdering
10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Joar Guttormsen
Joar Guttormsen
9 years ago

Kunne ikke sagt det bedre selv. Er sååå lei av storebror skal holde deg i hånda hele veien hjem. Snart også selv når en er hjemme.

Gullstandard
9 years ago

De HAR sett på konsekvensene, og de likte det de så !

Jarle Rolandsen
Jarle Rolandsen
9 years ago

Det burde være påbud å ta ansvar for egene handlinger

Konrad
9 years ago

Her går Liberaleren på autopilot igjen. Vi har både fartsgrenser og skilt for vikeplikt. Folk skal i utgangspunktet naturligvis ta ansvar for egne handlinger, men et ultraliberalt utgangspunkt der alt overlates til individet må også bety at staten ikke tar ansvar for konsekvensene: Død eller skadet i grøfta? Nei det er en privatsak! Funksjonshemmet etter trafikkulykke? Sorry, Sunnås er nedlagt, du får klare deg selv.

I en enslig hytte i skogen milevis fra folk er det lett å ha slike naiv-liberale standpunkt. I et virkelig samfunn med eksterne virkninger, kollektive goder og andre koordineringsproblemer er det praktisk umulig.

Get real.

Joar Guttormsen
Joar Guttormsen
9 years ago

Konrad, akkurat slike holdninger som du har som har skapt et iskaldt samfunn slik vi holder på å få. Når jeg ser noen som ligger halvdød i grøften så går jeg bare videre, fordi det er jo staten sin oppgave og passe på dem. Ikke individer.

Erik Sandal
Erik Sandal
9 years ago

Kant:
Mennesket er et vilt dyr som må herskes over.

Spørsmål:

Hvem skal da herske?

Blå-Knut
9 years ago

Konrad:

Forklar nærmere begrepet kollektive goder og hvorfor begrepet ikke er annet enn et påskudd for å la andre betale for seg.

Forøvrig misforstår du totalt når du mener at dersom en stat ikke nedlegger forbud vil mennesket ikke ta ansvar for egne handlinger. Alt handler om (økonomiske) insentiver, og her i et liberalistisk samfunn vil forsikringsselskaper spille en langt større rolle enn idag.

Hvorfor skal ikke sykehus/rehabiliteringssenter eksistere i samfunn der helsevesenet er organisert som et tvangsspleiselag?

norskgoy
9 years ago

For forsikringsselskaper er ikke staten i miniatyr. Men så lenge det før merkelappen “privat”, perfeksjon.

Konrad
9 years ago

Det er mange ting som kan ordnes gjennom kontrakter mellom private i et marked. Men en helt elementær innsikt fra samf.økonomien er at det er mye som ikke ordnes effektivt ved kontrakter/i et marked, dette kalles markedssvikt (f.eks. at goder som folk ønsker ikke blir produsert, eller at fritt tilgjengelig goder som friskt luft blir overforbrukt, eller at tredjepart lider skade). Selv en liberaler forstår at farten på veiene ikke kan reguleres ved kontrakter mellom 2 millioner private aktører. I tillegg kommer rettferdighetsaspekter (a al Rawls). Den norske folketrygden er både mer rettferdig og mer effektiv (mindre agentproblemer) enn privat… Read more »

Fra Liberalerens arkiv