Ukategorisert

Nytt påbud?

Å håndheve påbud betyr i utgangspunktet en større stat. Aktører som fremmer forslag om påbud og forbud, bør snart se på konsekvensene av et samfunn der mye er ulovlig.

Det er Trygg Trafikk som fremmer forslag om reflekspåbud. Organisasjonen begrunner forslaget med en meningsmåling der 76 prosent mener at bruk av refleks burde vært påbudt i Norge.

Et reflekspåbud kan umulig håndheves av politiet, uten at det går utover noe annet. Det er så klart mulig å tilføre politiet økte skattefinansierte ressurser, men det er tvilsomt at politidistriktene vil bruke økte overføringer til å håndheve et reflekspåbud.

Troen på reguleringer er svært sterk i det norske samfunnet. Jo flere reguleringer som blir vedtatt av politikerne, desto mindre frihet får borgerne. Det er på tide å stoppe opp, bare for å se om alle forbudene og påbudene har vært vellykket.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer