Ukategorisert

Risikerer utvisning, men tar likevel sjansen

Mennesker bruker narkotika, til og med i Longyearbyen. Det er umulig å lage et narkotikafritt samfunn.

Det er sjeldent noen blir pågrepet for bruk, salg eller oppbevaring av narkotika på Svalbard, men i helgen ble ni fastboende i Longyearbyen siktet for bruk av narkotika. Assisterende sysselmann Lars Erik Alfheim er svært sparsom med opplysninger om saken. Han sier lite eller ingen ting til Svalbardposten.

Det er forskrifter om utvisning fra Svalbard, men Alfheim kan ikke svare på om forskriftene blir brukt i forbindelse med helgens aksjon.

Alkohol er mer enn greit i Longyearbyen, men narkotika er fy, fy. En merkelig dobbeltmoral og oppmuntring til illegal omsetning i et lokalsamfunn som flommer over av penger.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
10 years ago

Det er svært alvorlig at Norge utviser mennesker fra et geografisk område for noe som i beste fall ikke burde vært kriminelt i det hele tatt og som pr. idag (når det gjelder simpel cannabisbesittelse) er omtrent like alvorlig som en trafikkforseelse.

Noen av dem er kanskje oppvokst på Svalbard eller har en sterk familiær tilknytning. Det er etter min mening brudd på menneskerettighetene å utvise folk. Ofrene burde gå til sak mot staten. Det er ikke riktig at noe som gir en bot på 3500 kroner i Oslo skal gi utvisning på Svalbard.

Anonym
Anonym
10 years ago

PS. hvorfor tror du han ikke sier så mye? Fordi dette antakelig dreier seg om en ellers ansvarsfull gjeng som koser seg med litt cannabis i blant. Folks rettsfølelse er ikke forenelig med den overdrevne reaksjonen, dermed vil de legge lokk på det de gjør.

Fra arkivet