Notiser

FpUer overbevist

–Etter å ha konstituert fylkestinget, inntatt komité, satt meg inn i budsjettet og deltatt på folkevalgtopplæring, er jeg sikrere enn noen sinne på at fylkestinget burde vært avskaffet, sier sentralstyremedlem Sivert Bjørnstad til Fpu.no.

Å redusere antall forvaltningsnivå gir ikke gigantisk innsparing, men det er effektivisering i praksis. Skal politikerne klare å kutte skatter og avgifter må utgifter reduseres.

0 0 vurderinger
Vurdering
6 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

Vel, fylkestinget er ikke et forvaltningsnivå, men et (folkevalgt) politisk nivå. Du kan godt legge ned fylkestinget, men fylket forsvinner ikke av den grunn. Heller ikke statens forskjellige regionale administrasjoner (Vegvesenet, sykehusene, politiet, domstolene). Alternativet er naturligvis å styre alt som ikke er kommunalt direkte fra et direktorat eller departement i Oslo. Joda.

Haakon
Haakon
9 years ago

Hei Liberaleren.
Kan ikke du forklare meg… Hva gjør egentlig fylkene?

Jeg vet de har noen veier – men de kan jo fordeles til kommunene. Og så er det noe med vg. skoler. Eier de dem nå, eller er de kommunens, men med fylket som ett eller annet ansvar ?

Kan du fortelle litt? Og evt hvor mange som jobber i ditt fylke?

Konrad
9 years ago

Administrasjon må man uansett ha, selv om den muligens kan forenkles litt dersom ansvaret flyttes fra fylkeskommunene til et annet organ. Det er også verdt å huske at halvparten av “fylket” ikke er fylkeskommune, men statlige etater (hovedsakelig fylkesmannen som utøver viktige kontrolloppgaver bl.a.). Så evt besparelse er hovedsakelig politikerne (fylkestinget). Mange kommuner er i dag for små til å overta de videregående skolene (som er mer spesialisert enn grunnskolene). Så en eller annen form for regional administrasjon er vanskelig å unngå (tilsvarende sykehusene eller vegvesenet). Men det er jo et tankekors at dersom fylkestinget forsvinner blir det bare statlige… Read more »

Fra Liberalerens arkiv