Ukategorisert

Kommunalråden i Trondhjem er oppdatert på rosablogger

Merethe Baustad Ranum er kommunalråd for Høyre i Trondhjem, og styremedlem i StoppDLD. Hun er en aktiv blogger som snart har toårsjubileum, men ønsker ikke at bloggen hennes skal være en ren partiblogg for Høyre. Med to døtre holder hun seg oppdatert om hva som skjer på rosabloggfronten.

NRKs analysesjef Kristian Tolonen har kommentert en undersøkelse om at blogger blir lest av mange, men skrives av få. Det hevdes at blogger er et tenåringsfomen. Liberaleren har snakket med norske bloggere ingen vil oppfattet som typiske rosabloggere, om blogging, sosiale medier – og om at rosabloggerne stjeler oppmerksomheten. I Liberalerens serie om de som blogger uten å være rosabloggere presenterer vi idag Merethe Baustad Ranum. Hennes blogg heter Vett og uvett.

– Hvor lenge har du blogget?

Jeg startet å blogge 5. november 2009.

– Har du hatt noen annen blogg før den nåværende?

Nei, dette er min første blogg.

– Hva fikk deg til å begynne?

Det var fordi jeg ble oppfordret til det i forbindelse med valgkampen i 2009. Jeg hadde tenkt på det en stund, uten å starte opp. Men så tenkte jeg at siden jeg hadde så mye på hjertet, kunne jeg like godt kaste meg uti det.

– Er du privat eller personlig på bloggen? Og hva er i så fall forskjellen?

Jeg er i alle fall personlig fordi jeg har skrevet åpenhjertig om tema som angår meg personlig, for eksempel om hvordan det oppleves å ha en mann i Afghanistan og noen av de utfordringene det har for samlivet. Selv føler jeg ikke jeg har trådt over grensen og gått inn i den private sfære, men den grensedragningen tror jeg er individuell. Jeg tror det viktige er å ha et bevisst forhold til det man skriver: Vil jeg utlevere meg selv så mye som jeg gjør? Vil det være greit om fem år? Er det greit for mine nærmeste? Her tror jeg folk er forskjellige. Når jeg skriver om personlige ting, diskuterer jeg det med dem det angår. Da jeg for eksempel skrev ”Hjem til jul” var det fordi både mannen min og jeg ønsket å gi disse følelsene en stemme. Responsen var også overveldende. Hvis noen synes jeg er for privat, tenker jeg at de trenger jo ikke lese det.

– Vil du karakterisere bloggen din som først og fremst en blogg om politikk?

Ja, den er i alle fall først og fremst opptatt av samfunnsspørsmål, selv om jeg av og til også tar med rent personlig ting. Jeg er veldig glad i poesi, men det er jo begrenset hva en kan legge ut uten å bryte åndsverkloven.

– Er du opptatt av lesertall?

Ja, til en viss grad. I alle fall er det enkelte poster jeg har et håp om at når ut til mange. Andre ganger er det ikke så viktig.

– Hvordan forholder du deg til respons på bloggen i form av leserkommentarer?

Jeg svarer stort sett alltid på alle kommentarer, og har vel kun underkjent én kommentar fordi den var svært støtende.

– Har du en bevisst policy når det gjelder å lenke?

Prøver å lenke til alt jeg bruker eller refererer til.

– Hva inspirerer deg til å skrive en bloggpost?

Det kan være et aktuelt tema som diskuteres, men ofte er det ting jeg har tenkt på lenge og plutselig får tid til å skrive om. Andre ganger kan det være opplevelser jeg har hatt som jeg får lyst til å dele med andre.

– Er blogging for deg et overskuddsfenomen eller hvordan vil du karakterisere bloggingens plass i din hverdag?

Det går litt opp og ned med overskuddet til å skrive. Jo sjeldnere jeg skriver, jo vanskeligere er det å starte opp igjen. I travle tider, blir det mindre blogging. Målet er å skrive minst en gang i uken.

– Som aktiv lokalpolitiker, hvordan bruker du bloggen din i den sammenheng?

Jeg bestemte meg tidlig for ikke å være en ”hjemmeside” for Høyre. Bakgrunnen for det var at jeg oppfattet en del politikerblogger som ganske kjedelige og forutsigbare. Jeg har et håp om at jeg av og til kan utfordre både mitt eget parti og andres på noen områder, samtidig er det er liten tvil om hvor jeg hører hjemme politisk. Det opplever jeg for øvrig ikke som noe problem i Høyre.

– Hvordan brukte du bloggen i valgkampen?

Jeg må innrømme at jeg i liten grad brukte bloggen i valgkampen. Jeg deltok aktivt i valgkamputvalget lokalt, og jobbet frem en del saker i media. Det ble rett og slett liten tid til skriving.

På en måte betrakter jeg litt bloggen min som mitt fristed – og da blir rene valgkampsaker nesten litt feil.

– Har bloggingen din (eller bloggen) fått noen konkrete følger, i form av oppslag i medier, saker i bystyret, eller på annen måte?

Ja. Jeg er blitt kontaktet flere ganger av media etter innlegg jeg har skrevet. En gang resulterte det i en førsteside.

– Markedsfører du bloggingen din gjennom f.eks sosiale medier?

Ja, jeg legger ut lenker på Facebook og Twitter.

– Hvilket forhold har du til såkalt rosablogging?

Det er varierende kvalitet også i den genren, men det er nok ikke det jeg bruker mest tid på å lese. Men siden jeg har to døtre i målgruppen, er jeg rimelig oppdatert.

– Har blogging noen betydning i samfunnet eller samfunnsdebatten?

Ja, det tror jeg. Men det er også mye bra som skrives og debatteres som aldri blir kjent for andre enn den engere krets, og det er synd.

– Er de tradisjonelle mediene flinke nok til å bruke blogger, eller synes du de er nedlatende til fenomenet?

De er kanskje ikke flinke nok, men jeg har ikke merket at noen har en nedlatende holdning. Tvert imot.

– Kan man måle betydningen av blogging?

Det er et vanskelig spørsmål. Jeg tror blogging bidrar til å påvirke og inspirere andre. For eksempel tror jeg blogginnlegg bidro til å gjøre motstanden mot datalagringsdirektivet sterkere i Høyre. Men vi vet, bl a fra svenske undersøkelser, at man neppe får mange flere velgere av å blogge. Likevel har man som politiker mulighet til å vise hvem man er – litt bakenfor det vanlige mediebildet.

– Hvilke blogger(e) leser du selv?

Liberaleren, selvsagt 😉

Jeg forsøker å få med meg en del av de som tar opp samfunnsaktuelle tema, gjerne de som knytter ideologi til sine standpunkter. Jeg leser mest liberalkonservative, men også blogger fra politiske motstandere.

– Har du noen formening om hvordan fenomenet blogging vil utvikle seg?

Jeg har hørt noen si at det er på vei ut, men jeg kan for lite om det til å ha noen velbegrunnet formening om det.

– Er lokalavisene i ditt nærområde flinke nok til å bruke lokale bloggere?

Ja, det tror jeg.

– Er det aktuelt for deg å blogge i forbindelse med jobb, eller er det mest knyttet til ditt politiske virke?

Siden jeg for tiden er heltidspolitiker, er dette to sider av samme sak. Men bloggen min bærer klart preg av at jeg har hatt et langt yrkesliv som jurist. Jeg er ganske sikker på at jeg vil fortsette å blogge når jeg slutter som politiker, men kanskje skrive om mer personlige ting enn bare jobbrelaterte tema. Men noen rosablogger blir jeg neppe.

Vett og uvett

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer