Ukategorisert

Adam Smith – markedets beste venn?

Egil Bakke er én av personene i panelet på frokostmøtet, torsdag 3. november.

Det er Civita som retter oppmerksomheten mot Adam Smith.

Hvordan har Adam Smiths teorier om markedet påvirket den moderne markedsøkonomien, og hva kan vi i dag lære av Smith? Adam Smith var også moralfilosof og opptatt av markedets og samfunnets etikk. Har vi, på grunn av markedsøkonomiens suksess, en tendens til å glemme Smiths helt sentrale moralfilosofi? Dette spør Civita i markedsføringen av møtet.

Foruten Egil Bakke består panelet av Christel Fricke og Agnar Sandmo.

Civita.no er det informasjon om det første frokostmøtet i november måned.

Mest lest

Arrangementer