Ukategorisert

DLF planlegger stortingsvalgkampen

Aldri før har det vært viktigere med et liberalistisk alternativ i norsk politikk. I og med at alle de andre partiene forfekter en større stat, er det betydelig med rom for Det Liberale Folkepartiet.

Ved valget i 2009 stilte Det Liberale Folkepartiet lister i tre av fylkene. Nå er ambisjonen å slå 2009-valget. Det Liberale Folkepartiet har allerede gjennomført en samling for fylkeskontaktene og liberalistene diskuterte strategi, partikultur, den politiske situasjon samt ulike sider ved DLFs politikk.

–Det er en stor jobb som må gjøres i hvert fylke før man får lov til å stille, men vi har nå såpass mye ressurser at vi er optimistiske for antall fylker vi skal stille i ved kommende stortingsvalg, skriver Det Liberale Folkepartiet på eget nettsted.

Det vil om kort tid bli publisert kontaktinformasjon på fylkeskontakter i DLF. Personer som har lyst å kjempe for et annerledes samfunn med mer frihet, kan ta kontakt med fylkeskontakten fra eget fylke.

Umulig, men viktig….
Det Liberale Folkepartiet vil ikke få stor nok oppslutning til å bli representert på Stortinget ved valget i 2013, men det er viktig med kandidater som setter grenser for politikk. Det er viktig for demokratiet at borgerne har politiske alternativ, og DLF står for en helt annen politisk kurs enn Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, KrF, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV og Rødt, for å nevne noen av partiene som stiller til valg i Norge.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer