Ukategorisert

Selger sex frivillig

En undersøkelse viser at et betydelig flertall selger sex helt frivillig.

I London er det gjennomført en undersøkelse blant fremmedarbeidere som selger sex. Tallene viser at de aller fleste gjør dette frivillig, og de foretrekker dette fremfor det som ofte blir omtalt som “vanlig jobb. Det er BBC som omtaler undersøkelsen.

Liberaleren har påpekt, og gjør det gjerne igjen, at det som blir omtalt som prostitusjon, er frivillige avtaler mellom voksne mennesker. Vi respekterer valg voksne mennesker tar, men får lite støtte av politikere som ofte forbyr eller fordømmer handlinger de er imot.

I Norge er det lovlig å selge sex, men det er ulovlig å kjøpe. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2009. Det har vært en mislykket politisk regulering!

Mest lest

Arrangementer