Ukategorisert

Selger sex frivillig

En undersøkelse viser at et betydelig flertall selger sex helt frivillig.

I London er det gjennomført en undersøkelse blant fremmedarbeidere som selger sex. Tallene viser at de aller fleste gjør dette frivillig, og de foretrekker dette fremfor det som ofte blir omtalt som “vanlig jobb. Det er BBC som omtaler undersøkelsen.

Liberaleren har påpekt, og gjør det gjerne igjen, at det som blir omtalt som prostitusjon, er frivillige avtaler mellom voksne mennesker. Vi respekterer valg voksne mennesker tar, men får lite støtte av politikere som ofte forbyr eller fordømmer handlinger de er imot.

I Norge er det lovlig å selge sex, men det er ulovlig å kjøpe. Forbudet trådte i kraft 1. januar 2009. Det har vært en mislykket politisk regulering!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Lars Glad
Lars Glad
10 years ago

jeg snakker med prostituerte nesten hver dag, og mange av de forteller at de synes det er greit, og vil være i fred med kundene sine. så jeg finner ikke undersøkelsen fra london merkelig på noe sett. Men, for oss som jobber tett på de, kommer det etterhvert frem hvordan de er kommet til dette stadiet av å akseptere sin situasjon, og da er det på ingen måte pent. kort fortalt er det en ren forsvarsmekanisme, de oppnår en følelse av mestring og kontroll de ikke lenger er i stand til å oppnå på mer tradisjonelle måter. Det er ren… Read more »

root
root
10 years ago

Nei, det er ikke det. Ei heller er det med på å illegitimere det heller. Og: Hadde heroin blitt legalisert hadde det sannsynligvis vært billigere og hun hadde hatt det lettere (men det hadde ikke ført til høyere forbruk, ref. Portugal), hun hadde fått garantier om kvaliteten så hun slapp risikoen for å plutselig få noe for rent og overdose, etc. Hadde hallikparagrafen blitt opphevet hadde det kunnet inntre i organiserte former, og kundene kunne fått sikkerhet om at de de kjøpte av ikke sliter, bordellet kunne hatt hjelpetiltak, hun hadde sluppet risikoen for å plutselig få en voldelig kunde,… Read more »

André
André
10 years ago

Det er illegitimt å straffe folk for handel. Handel betyr at det er samtykke. Uretten er begått lenge før dette. Forbud er en dum løsning, men også illegitim. Legaliser heroin, og alle annen dop også ja! Det blir bare verre av forbud, og igjen slike forbud er illegitime. De er rett og slett voldstrussler mot folk som ikke lever det livet noen andre har bestemt at de skal. Er vi slaver eller ikke? Vi vet at narkotikaavhengige ikke tåler stress. Forbud = mer stress og dyrere varer

Fra arkivet