Ukategorisert

Stortinget tillater statskirkens overgrep mot barn og ungdom

Idag blir barn som ikke er døpt stående som medlem i Statskirken frem til de er 18 år, hvis en av foreldrene er medlem. De telles med blant annet ved tildeling av statsstøtte. Statskirken vil beholde ordningen, av hensyn til trosopplæringen! Et overgrep legalisert i lovverket.

Vårt Land har idag en artikkel om tilpasninger statskirken må gjøre når båndene mellom stat og kirke nå skal løsnes. Vårt Land skriver: “Måten det skal skje på, er utredet i rapporten “Kjent inventar i nytt hus” som ble lagt fram i august. Rapporten skal senere behandles på Kirkemøtet – kirkens øverste organ. Utvalgsleder er Trond Bakkevig. Dette er den tredje kirkelige utredningen han er utvalgsleder for.”

Idag er din frihet til selv å velge tro eller ikke-tro, og hvilket trossamfunn du eventuelt stå tilknyttet, regulert i lovverket til å gjelde fra 15 års alder. Men denne friheten er utelukket for barn som ikke er døpt. Så lenge en av foreldrene er medlem av statskirken blir det utdøpte barnet tilknyttet statskirken. Ikke bare til de er 15 år – men helt til de blir 18 år og myndige.

Bakkevig-utvalget ønsker at det skal fortsette å være slik.

Hvorfor? Vårt Land skriver: “Det er hensynet til trosopplæringsreformen i kirken som er årsaken til at kirken bør beholde ungdommene i registeret noen år til, skal vi tro utvalget bak “Kjent inventar i nytt hus”. Utvalget mener det vil være dumt for ikke-døpte ungdommer som deltar i trosopplæringsprosjekter hvis tilhørigstatusen deres strykes når de blir 15. Derfor må alle 15-18-åringer, også de som ikke deltar i trosopplæringsprosjekter, finne seg i å bli regnet inn i flokken i tre ekstra år, skal vi tro utvalget.”

Ikke bare blir udøpte barn skrevet inn i statskirkens medlemsregister. Foreldrene får heller ikke vite at det skjer, ifølge Vårt Land.

Også andre privilegier statskirken har bør videreføres, ifølge utvalget. Blant annet at konfirmasjonsundervisning skal kunne gis i skoletiden. Grunnen til at dette bør videreføres, selv om det innebærer diskriminering av andre trossamfunn, er at statskirkens konfirmasjon har så bred tilslutning.

Efter Liberalerens mening er det åpenbart behov for reformer. Personer, uansett alder, skal ikke tvinges til å følge trosopplæring i livssynssamfunn de ikke er medlem av. Friheten til selv å velge tilslutning eller ikke, bør gjelde for alle fra 15 års alder. Statskirken bør ikke kunne legge beslag på skoletid for undervisning av personer som skal gjennom et sakrament. Siden tro er en frivillig og personlig sak, bør slikt holdes utenom skoletiden.

Hvem tar opp kampen mot statskirkens privilegier?

Les hele artikkelen i Vårt Land her.

Comments are closed.

Fra Liberalerens arkiv

 • Fremtiden verken kan eller bør planleggesFremtiden verken kan eller bør planlegges
  Offentlige myndigheter er uegnet til å planlegge fremtiden. Noen ganger er offentlig intervensjon giftigere enn en slange. Derfor bør markedet reguleres minst mulig.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • DødsstraffDødsstraff
  Den mest fundamentale straffemetode blir stadig mindre brukt. Hvorfor er dødsstraff galt?
 • Tenk om det ikke fantes noen landTenk om det ikke fantes noen land
  Det er ikke så mange år vi har trengt pass for å krysse landegrenser.
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • En hyllest til politikerneEn hyllest til politikerne
  Politikere fortjener ofte mer respekt enn de får. Samtidig bør vi ha mindre tro på det politiske systemet.
 • Innvandring og SvalbardInnvandring og Svalbard
  Svalbard er et godt eksempel på hva som menes med fri innvandring. Egenfinansiert innvandring for fredelige mennesker.