Notiser

Leger og snus

Mange leger tror bruk av snus er nesten like farlig som røyking, ifølge Sirus. Leger er dermed på linje med det politiske flertallet som skattlegger snus rimelig hardt.

Sirus påpeker at i internasjonal forskning er det enighet om at helserisikoen ved bruk av snus er betydelig lavere enn ved røyking. Dessuten er det ingen ting som heter passiv snusing.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jone
Jone
10 years ago

Det er skremmende ignorant å se så høye avgifter på produkter som ikke har noen negative sider annet enn personlig helse. Studier har vist at røykere sparer staten enorme summer i redusert pensjonsutbetalinger pga. kortere levealder. Så mye, at eventuell ekstra helseomkostninger ikke kommer i nærheten. Når røykere i tillegg betaler en enorm ekstraskatt. Så er denne gruppen kraftig diskriminert, og dobbeltstraffet. At «snusere» skal havne i samme bås som røykere er en katastrofe. Det er stigmatisering, kollektiv avstraffelse, diskriminering og et sosialt akseptert hat, støttet av staten, mot tobakksbrukere. Så politikerforakten vokser i takt med statens kontroll over mitt… Read more »

Fra arkivet