Notiser

Leger og snus

Mange leger tror bruk av snus er nesten like farlig som røyking, ifølge Sirus. Leger er dermed på linje med det politiske flertallet som skattlegger snus rimelig hardt.

Sirus påpeker at i internasjonal forskning er det enighet om at helserisikoen ved bruk av snus er betydelig lavere enn ved røyking. Dessuten er det ingen ting som heter passiv snusing.

Mest lest

Arrangementer