Ukategorisert

Forskjell mellom ord og handling

I debatten om responstid i forbindelse med terroraksjonen på Utøya, er det i dag greit å minne om Redningsselskapet.

I dag kommer Redningsselskapet til å fortelle hvilken to skøyter som legges i bøyene på grunn av statsbudsjettet for 2012. I regjeringens forslag til budsjett, får Redningsselskapet 30 millioner kroner mindre enn det selskapet har bedt om. Redningsselskapet har bedt om 75 millioner skattefinansierte kroner.

Nå er ikke Liberaleren en stor forsvarer av skattefinansierte overføringer, men det er verdt å påpeke at mange politikere skaper voldsomme forventninger i folket på grunn av urealistiske lovnader. Redningsselskapet er én aktør som får hyggelige omtaler i festlige sammenhenger.

Det samme er det mulig å si om responstid ved terroraksjoner. Dersom det skjer en terroraksjon i distrikts-Norge, for eksempel Nordkapp-platået, vil det gå timer, kanskje mange timer, før styrker er på plass for å nedkjempe terroristen/terroristene. Debattene om minuttene til Utøya vil være småtteri i forhold til debatten som vil være i kjølvannet av en tenkt Nordkapp-aksjon. Nordkapp-platået er bare ett av mange eksempel det er mulig å bruke i denne sammenhengen.

Politikerne må redusere bølgen av urealistiske lovnader. Det skaper kun misnøye.

Om Redningsselskapet
Redningsselskapet.no er det informasjon om selskapet.

Redningsselskapet et organisert som en frivillig humanitær forening, eid av medlemmene og styrt gjennom lokalforeninger, distriktsårsmøter og representantskapsmøte som utpeker et sentralstyre.
Bevilgningen fra staten dekker bare det som fem redningsskøyter koster i året. Utgiftene til de øvrige 36 må Redningsselskapet dekke med innsamlinger, inntektene fra Norsk Tipping, medlemskontingenter og inntekter fra oppdrag som redningsskøytene gjør.

Årlig har Redningsselskapet vel 400 millioner kroner i utgifter. Det meste av dette går til driften av de 41 redningsskøytene og til det ulykkesforebyggende arbeidet som Redningsselskapet driver rundt om i landet. Av disse vel 400 millionene bevilget staten 42 millioner kroner i 2010 over Fiskeri- og kystdepartementets budsjett. Bare fem år tidligere var statsbidraget på vel 60 millioner kroner.

Regjeringen har, i alle fall i form av pressemeldinger, fokus på sjøulykker, men fokuset vises ikke over statsbudsjettet. Nok en gang forskjell mellom ord og handling i den rødgrønne regjeringen.

Mest lest

Arrangementer