Ukategorisert

Venstre prioriterer ikke reduserte skatter og avgifter

Venstre la i dag fram sitt alternative budsjett for 2012.

Nøkkeltallene i budsjettforslaget viser at Venstre ønsker at borgerne skal betale høye skatter og mange avgifter. Netto skatte- og avgiftslettelser er på 957,8 millioner kroner. Det er en liten sum sammenlignet med alt staten tar inn i skatter og avgifter.

Det er en del omprioriteringer i forslaget sammenlignet regjeringens forslag som ble offentliggjort 6. oktober. I forhold til størrelsen på stortingsgruppen, har Venstre imponerende omfattende forslag. Ulempen er naturlig nok at også Venstre ønsker en gigantisk stat som gir borgerne for lite frihet.

Venstre reduserer bruken av oljepenger med 201,6 millioner kroner.

En av de bedre bitene i dokumentet, er illustrasjonen over samlede utgiftene i de nordiske landene. Illustrasjonen viser at norske utgifter i statsbudsjettet per innbygger er 203 129 kroner, mens tallene er betydelig lavere i Sverige, Danmark og Finland.

Godt jobbet av en liten stortingsgruppe, men Venstres statsbudsjettforslag viser på en god måte hvor små forskjeller det er i norsk politikk.

Mest lest

Arrangementer