Ukategorisert

Legg ned Barneombudet!

Tiden er inne for å legge ned Barneombudet.

Det er så mange støttefunksjoner for barn og ungdommer i dag, at Barneombudet er et helt unødvendig ledd finansiert av skattebetalerne. Når ombudets åremål er over, bør politikerne legge ned Barneombudet.

Barneombudet blir dessverre ikke nedlagt. Politikerne elsker den store staten og Barneombudet er en bitteliten del av en omfattende stat.

Nå ber Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om hjelp til å finne det neste ombudet. Departementet ønsker hjelp fra unge mennesker.

Barneombudet er uavhengig, selvstendig og partipolitisk nøytral, opprettet gjennom en egen lov (Lov av 6. mars 1981 nr 5 om barneombud). Barneombudets hovedoppgave er å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og følge med i utviklingen av barns oppvekstkår.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Jone
Jone
10 years ago

Partipolitisk nøytral?

Heller indoktrinering av at staten skal passe på deg fra bleier og opp. Sykt.

ja like sykt som miljøagentene.

Fra arkivet