Ukategorisert

Mange vil bidra

TV2 har laget en flott sak om Sørreisa-ordføreren som gir 10 000 kroner hver måned til frivillig arbeid.

Paul Dahlø (Ap) kan bidra til kulturlivet og frivillig sektor fordi han har økonomi til å avsette 120 000 kroner i året. Han har god privatøkonomi og ære være han for det.

Det er ikke vitenskapelig bevisst, men Liberaleren tror mange hadde gjort det samme som Sørreisa-ordføreren dersom borgerne fikk beholde mer av egne penger. Det er én av de viktigste grunnene til at liberalister vil ha store skatte- og avgiftslettelser. Frihet over egne penger betyr ulike valg, men mange ville valgt å prioritere tilbud som er viktig for seg selv og dermed lokalsamfunnet. Hva hvert menneske betegner som viktig vil naturlig nok variere.

La handlingen til Paul Dahlø bli vanlig, men det krever en helt ny økonomisk politikk med betydelig lavere skatter og avgifter.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Kj
Kj
10 years ago

Til og med forsvarerne av velferdsstaten i Radikalt Økonominettverk er enige i at folk er villige til å gi: http://www.okonominettverket.no/Artikkel/877.html Artikkelen forteller (dessverre uten referanser), om eksperimenter i altruisme som viser at folk i snitt gjerne gir bort 30-40% av en inntekt i simuleringer. Konklusjonen er imidlertid litt søkt: «…så er jo dette i størrelsesorden det en ville betale i skatt (30–40 prosent av egen inntekt). Og tatt i betraktning at skattebetalere faktisk ikke gir fra seg det de betaler i skatt til andre, men derimot investerer dem i forsikring gjennom velferdsstaten, skolegang til sine barn og plass på sykehus… Read more »

Fra arkivet